اعلام نتیجه انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران

تصاویر اعضای منتخب......

انتخابات هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در25 آذر1397 درمحل سازمان جغرافیایی با شرکت و استقبال اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی برگزارو اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن بارای اعضای محترم انتخاب شدند.دراین میان،آنچه انتخابات این دوره راازدوره های پیشین بیش ازپیش متمایزمی نمود حضورحداکثری اعضا - بویژه اعضای شهرستانی انجمن خاصه اساتید و دانشجویان استان گیلان-،اهتمام وتوجه شان به محورها و حوزه های فعالیتی انجمن دردوسال پیش روبود که این مهم درقالب رقابت نفس گیر والبته سالم بین دو طیف اصلی که هریک نقطه نظرات ونگرانی های خاص خودرا داشتند باکمترین حاشیه نسبت به دورقبل برگزارگردید و طبق رای گیری نتایج حاصله بشرح زیر حاصل و اعلام گردید:

اعضاء هیئت مدیره اصلی انجمن:

۱.دکتر سید یحیی رحیم صفوی

۲.دکتر محمد اخباری

۳. دکترهادی اعظمی

۴. دکتر حسین ربیعی

۵.دکتر یاشار ذکی

اعضاء علی البدل هیئت مدیره؛

۱. دکتر محمد حسن نامی

۲. دکتر عابدین قاسمیان

بازرسان انجمن ژئوپلیتیک ایران:

۱. جناب آقای مسلم نامدارزاده

۲.دکتر مصطفی قادری حاجت


حواشی انتخابات .......

از نکات قابل توجه در این سری از انتخابات، تاکید اساتید و اعضای پیوسته انجمن مبنی بر اجرایی نمودن برنامه ها و استفاده بهینه از فرصت ها ، امکانات و توانمندی های اعضا در جذب پروژه ها

استفاده از توانمندی های اعضای کلیه دانشگاه ها در اجرا و مشارکت در پژوهش های تحقیقاتی و عدالت محوری در این زمنیه و عدم ادغام امکانات و تخصیص منابع به برخی افراد و دانشگاه های خاص در این خصوص

و همچنین تدوین راهبردها و استراتژی های جدید مدیریتی و اجرایی توسط اعضای جدید هیات امنای انجمن برای پویایی هر چه بیشتر انجمن وزین ژئوپلتیک بود که امید می رود در سایه نتایج این انتخابات و ورود اعضای جدید ، شاهد پویایی بیش از پیش انجمن ژئوپلتیک ایران باشیم


ابهامات و چالش ها.....


همچنین یکی از مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این دور از انتخابات که در دوره قبلی نیز اتفاق افتاده بود وخالی از شائبه نبود میزان زیاد آرای وکالتی از یکسو و حضور جمع زیادی از اعضای انجمن در محل رای گیری که کارت عضویت آنها بنا به دلائلی صادر نشده بود!!

در این میان ، آنچه مشهود ،

رویه برخورد با هر دو طیف به دو صورت کاملا متفاوت از سوی هیات اجریی بویژه دکتر حافظ نیا در قالب خوشبینی محض به دارندگان کارت ها وکالتی از یکسو و برخورد حذفی با دیگر اعضایی حاضر در گروه که علی رغم واریز هزینه و حضور در محل انتخابات امکان شرکت در انتخابات را نداشتند-تنها به دلیل کم کاری هیات مدیره وقت در صدور کارتها!!!،بود

که می شد با سعه صدر بیشتر و تمکین به رای اکثریت حاضرکه خواهان حضور این تعداد در رای گیری بودند جلسه را بهتر مدیریت کرد

از دیگر سو شاهد حضور نامزدین انتخاباتی یا طرفدارانشان با ده ها کارت وکالتی از دیگر اعضای غائب در جلسه بودیم که بنظر می رسد در تعیین سرنوشت منتخبین نقش تاثیر گذاری داشته باشند لذا امید میرود تا انتخابات بعدی،هیأت مدیره جدید با سازو کاری جدید به این رویه پایان داده و آراء وکالتی را لغو کند تا صرفا کسانی حق رأی داشته باشند که در روز انتخابات حضور دارند تا آراء اعضا قانونی و اخلاقی باشد و با شفافیت حداکثری


علی راثی..عضو پیوسته انجمن ژئوپلتیک ایران/ 0 نظر / 142 بازدید