# مقالات_ژئوپلتیکی

نقش روابط اقتصادی در میزان تعهد سیاسی امارات متحده‌عربی در برابر ایران از 1359تا1367 ش/1980تا1988م

نویسندگان ضیاء محمدی   1؛  مصطفی پیرمرادیان 2 1دانشجوی کارشناسی‌ارشد تاریخ- مطالعات خلیج‌فارس، دانشگاه اصفهان، ایران 2استادیار تاریخ، دانشگاه اصفهان، ایران چکیده ... جنگ ایران و عراق روابط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید