# مقالات_ژئوپلتیک

تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

مقاله 8، دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-231  نویسندگانابوطالب احمدی ارکمی1؛ غلامحسن حیدری  2؛ عبدالرضا فرجی راد3 1دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی(مطالعات جنوب غرب آسیا)، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید