# مقالات_جغرافیای_سیاسی

نقش روابط اقتصادی در میزان تعهد سیاسی امارات متحده‌عربی در برابر ایران از 1359تا1367 ش/1980تا1988م

نویسندگان ضیاء محمدی   1؛  مصطفی پیرمرادیان 2 1دانشجوی کارشناسی‌ارشد تاریخ- مطالعات خلیج‌فارس، دانشگاه اصفهان، ایران 2استادیار تاریخ، دانشگاه اصفهان، ایران چکیده ... جنگ ایران و عراق روابط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

مقاله 8، دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-231  نویسندگانابوطالب احمدی ارکمی1؛ غلامحسن حیدری  2؛ عبدالرضا فرجی راد3 1دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی(مطالعات جنوب غرب آسیا)، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید