# علی_راثی

اعلام نتیجه انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران

تصاویر اعضای منتخب...... انتخابات هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در25 آذر1397 درمحل سازمان جغرافیایی با شرکت و استقبال اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید

آشنایی با وضعیت محصول استراتژیک زعفران

آشنایی با وضعیت محصول استراتژیک زعفران در ایران و جهان (چالش ها/فرصت ها/ راهکارها) تهیه و تدوین:  علی راثی دکترای جغرافیای سیاسی                                             فهرست مطالب   1-معرفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید