# رحیم_سرور

تاثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر استراتژی ژئوپلیتیکی ‌ایران

صادق خسرو[1] دکتر عزت اله عزتی[2] دکتر رحیم سرور[3] [1] - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. Sadegh.khosroo@yahoo.com [2]- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید