# دکتر_حسین_ربیعی

اعلام نتیجه انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران

تصاویر اعضای منتخب...... انتخابات هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در25 آذر1397 درمحل سازمان جغرافیایی با شرکت و استقبال اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید