نقشه جدایی طلبان اروپا (+عکس)

 همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا روز پنج شنبه هفته گذشته با رای منفی مردم این منطقه مواجه شد و رای نیاورد، اما اسکاتلند تنها منطقه ای از اروپا نیست که سودای استقلال طلبی و جدایی دارد و بیش از 18 منطقه دیگر در اروپا به جز اسکاتلند ساز جدایی از کشورهای مادر را می زنند و گروه هایی در داخل این مناطق به شدت به دنبال ایده جدایی و کسب استقلال اند. در نقشه زیر موقعیت جغرافیایی این مناطق جدایی طلب با رنگ قرمز مشخص شده است.

در اسپانیا دو منطقه کاتالونیا و باسک (شماره 4 و5 تصویر) ، منطقه فلامان بلژیک (شماره 3) و در ایتالیا استقلال 6 منطقه از جمله دو جزیره سیسیل و ساردینی (شماره 10 و 11 تصویر) و جزیره کورسیکا از فرانسه (شماره 12 تصویر)  را می توان در این قالب ذکر کرد.

نقشه جدایی طلبان اروپا (+عکس)

منبع عکس:خبرگزاری آناتولی
/ 0 نظر / 55 بازدید