بررسی جایگاه یارانه ها در جهان سوم

فرضیه اصلی

هدفمندسازی یارانه ها در کوتاه مدت می تواند باعث افزایش قیمتها و در نتیجه نارضایتی عمومی شود و در بلند مدت با کاهش ارزش پول عملاً این سیاست کارایی خود را از دست خواهد داد

فرضیه رقیب

   سیاست هدفمند کردن یارانه ها(نقدی کردن) در کوتاه مدت موجب افزایش قدرت خرید مردم و رضایتمندی عمومی و در بلند مدت باعث کاهش فاصله طبقاتی و ثبات قیمتها خواهد شد.

فرضیه جایگزین

    نقدی شدن یارانه ها در کوتاه مدت با وابسته کردن جامعه نسبت به این درامدها توقعات را در حد بالایی حفظ خواهد نمود ودر بلند مدت با افزایش تورم و ناتوانی دولت  در پرداخت یارانه به برخی اقشار نوعی نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد

متغیر ها:

    متغیر مستقل:قانون هدفمندسازی یارانه ها وبه طور خاص سیاست نقدی سازی پیش روی که دولت ازنیمه دوم سال 1389 اتخاذ نموده است متغیر مستقل در این تحقیق می باشد

   متغیر وابسته :به طور خاص متغیر وابسته ما ی ما رضایتمندی عمومی(دهکهای بالا وپایین) جامعه میباشد

 

 رضایتمندی: رضایت مردم از کارامدی نظام سیاسی در توزیع عادلانه ارزش ها وامکانات جامعه و اعتماد به کارایی هیأت حاکمه

روش تحقیق و روش جمع اوری اطلاعات

این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است

در این تحقیق از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی معتبرو روزنامه ها و نشریات و بهره گرفته ایم

مفاهیم

  نقدی کردن یارانه‌ها

   معنی و مفهوم آن، پرداخت ریالی معادل یارانه‌ها به مصرف‌کننده هدف و آزادسازی‌ قیمت‌ کالا و خدمات مشمول یارانه‌ها و رهایی دولت از مطالبات دائما رشد یابنده مردم در تامین و توزیع به موقع کالاهای یارانه‌ای است

  یارانه یا سوبسید (subsidy)

   کمک مالی ،اعانه ،امداد یا معادل ان که به یک خدمت داده می شود اگر چه از نظر مورد این خدمت اقتصادی نباشد و لی از جهت رفاه عمومی لازم دیده می شود .از بخششها وکمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی میدهد نیز سوبسید یاد می شود

هدفمند سازی یعنی چه؟

    به تعیین کسانی که واجد شرایط دریافت برنامه ها یا کمک های اجتماعی هستند یا نیستند اطلاق می شود هدف بر این ایده استوار است که بعضی گروهها برای دریافت یارانه ها از سایر گروهها جدا شوند

قانون هدفمندسازی یارانه ها:

   این قانون که دارای شانزده ماده و شانزده تبصره است، پس از هفته ها بحث و بررسی در کمیسیون های مختلف و نشست های مشترک مجلس با دولت، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ23/10/88 به تأیید شورای نگهبان رسید.


انواع یارانه

qتقسیم بندی بر اساس اهداف دولتها

توسعه ای ، اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی،

qتقسیم بندی براساس مرحله ای که کالاها و خدمات مشمول یارانه ها می شوند

مصرفی ،تولیدی ،توزیعی ،خدماتی ،صادراتی

qبراساس نحوه پرداخت یارانه ها:

یارانه مستقیم نقدی

یارانه مستقیم ارزشی

 یارانه غیر مستقیم

هدف از پرداخت یارانه ها

تخصیص بهینه منابع

تثبیت قیمتها

ایجاد تعادل بین عرضه وتقاضا

توزیع مجدد درامد

سابقه یارانه ها 

انقلاب 1917 روسیه

بحران بزرگ دهه 1930

تجزیه امپراتوریهای اروپایی بر اثر جنگ جهانی دوم

از نیمه دوم قرن بیستم نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیزبه طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است

رهایی از استعمار

اعتقاد به توسعه اقتصادی دولت محور

تاثیرات از جو وسیستم اقتصاد سوسیالیستی

شوک های اقتصادی دهه 70 و افزایش قیمت نفت

پیشینه یارانه ها در ایران

      دوران صفویه: نوعی تخفیف مالیاتی وجود داشته است.

      دوره قاجار: سیاستهایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجرپیشبینی شده بود.

     سال 1311 : دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضای (تولید) تصویب قانون جهت تأسیس سیلو درتهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبود احتمالی

.سال 1315 بارندگی خوب باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت گندم شد. سازمان غله نیزخرید گندم با قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای حمایت از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد وتا سال 1321 نیز دولت دو هدف حمایت از کشاورزان، تهیه و ذخیره گندم و تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد را در دستورکار قرار داد

به دنبال افزایش قیمتها در سالهای 52 و 53 رژیم گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمتها "صندوق حمایت از مصرف کننده" را تأسیس کرد

مرداد سال56وظایف قانونی صندوق حمایت از مصرف کنندگان به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرفکنندگان واگذار شد

با وجود مشکلات بسیار طی سالهای 1360-64به علت واردات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت سوبسید، از شتاب تورم کاسته شد

پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه1368تا 1372دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سال 1368 تا 1372 ، میزان یارانه پرداختی دولت86درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت برحسب قیمت اسمی به طور متوسط در سالهای برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد کرد

 پرداخت یارانه با شروع دوران بازسازی موضوعی چالشی برای اقتصاد شده بود و با توجه به افزایش جمعیت و هزینه های ارزی توجه دولت به سمت تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها متوجه شد

 درسال 74 با افزایش نرخ تورم به 50 درصد دولت مجبوربه عدول از سیاستهای تعدیل اقتصادی گردید لذا در برنامه سوم وچهارم پیشروی به سمت سیاستهای حمایتی دنبال شد

عوامل روی اوری دولت به مقوله هدفمند سازی

عدم هدفمندی یارانه ها

مصرف بیش از حد کالاههای یارانه ای

کسری بودجه

نابرابری وتورم

مانعی برای پیوستن به سازمانwto

صرف وقت زیاد از دولتمردان برای تنظیم بازار کالاههای یارانه ای

قاچاق برخی کالاههای یارانه ای کیفیت نامطلوب مالاههای یارانه ای

کاهش انگیزه بخش خصوصی در تولید کالاههای یارانه ای

دلایل موافقان نقدی کردن یارانه ها

به علت واقعی شدن قیمتها باعث جذب نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود

به علت کاهش مصرف وپرهیز از اسراف موجب کاهش واردات و امکان افزایش صادرات می شود

به رها شدن بخش تولید از قید وبندها و حمایت دقیقاً در محل مورد نیاز صورت می گیرد

نقدی کردن باعث کاهش هزینه سنگین روش کنونی پرداخت یارانه ها نسبت به اثر بخشی ضعیف ان در کمک به افراد  کم درامد است

نقدی کردن سبب کاهش مصرف کالاههای یارانه ای و بهینه کردن مصرف این کالاها است

نقدی کردن باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق رها سازی قیمت کالاهای یارانه ای است

نقدی کردن باعث جلوگیری از مصرف نان در خوراک غیر انسانی است

نقدی کردن سبب شفاف سازی در پرداخت یارانه ها و همچنین منطقی تر شدن توزیع است

نقدی کردن موجب ارتقای مهارتهای فنی در تولیدات ،کاهش ضایعات و جلوگیری از فساد مالی می شود

باعث برقراری عدالت اجتماعی یا برابر کردن توزیع در مصرف از طریق  کاهش شکاف بین مصرف کننده کالاها و خدمات بین گروههای درامدی از یک طرف و بین جامعه شهری وروستایی از طرف دیگر است .

مخالفان

نقدی کردن موجب افزایش تورم در نتیجه افزایش قیمت کالاههای اساسی خوراکی وخالی شدن سفره خانوارها ی کم درامد می شود نقدی کردن باعث کاهش اثر پرداخت یارانه در سیکل بعدی به علت انتظارات تورمی میشود

راحتی انتقال تورم به تهیدستان از طرف ثروتمندان .

ایجاد انتظارات تازه در کشور که باعث تغییرات رفتاری میگردد که ناکارایی بی عدالتی وانحراف فرهنگی بسیار شدیدی در پی دارد

انحراف اجتماعی دریافت مزد بدون کار

عدم کاهش مصرف در مورد کالاهای کم کشش در صورت افزایش قیمت و منافع کمتر نقدی کردن یارانه نسبت به ضرر ناشی از تورم حاصل از بالا رفتن قیمت این نوع کالاها

صرف هزینه های غیر ضروری در دهک های اول تا سوم در صورت پرداخت نقدی در مورد کالاههای اساسی ودارو

مشکل بودن اطمینان بخشیدن به مردم در مورد پرداخت این پول به صورت نقدی از طرف دولت

موجب بی ثباتی در اقتصاد کشور و کاهش رفاه عمومی به دلیل افزایش تورم و افزایش بار مالی قیمت بر دوش فقر-

بالا بودن ناکارایی سازمانی یا ناکارایی فنی در ایران که ناشی از ضعف مدیریت است نه این که ناکارایی تولید به دلیل یارانها ست

دلالت مطالعات مختلف بر اثار تورمی حداقل 10 دئرصدی نقدی کردن یارانه ها علاوه برتورم فعلی

لیجاد بحران شدید اقتصادی و اجتماعی خصوصاً در زمینه تهیه ،تدارک وتوزیع کالاههای اساسی یارانه ای به علت عدم امکان جانشینی بخش خصوصی برای تهیه و تدارک این کالاها در کوهتامدت ومیان مدت

تبعات اجتماعی هدفمندسازی (نقدی شدن)یارانه ها

پرداخت یارانه اگر چه یک سیاست اقتصادی است اما اثار اجتماعی قابل ملاحظه ای دارد

یارانه و نحوه پرداختش مقوله تاریخی است که با زندگی مردم ایران عجین شده ونبودنش نوعی وحشت در درون مردم ایجاد خواهد کرد

نقدی کردن یارانه ها در راستای هدفمند سازی ان نیازمند پیش نیازهایی است که در صورت فراهم نبودن می تواند نتایج عکس داشته باشد

ناتوانی دولت دراعمال سیاستهای جبرانی به حمایت از گروههای درامدی پایین می تواند منجر به نارضایتی بیش ار پیش گردد

از دیگر تبعات منفی کاهش قدرت خرید طبقات اسیب پذیر

،از اولویت خارج شدن هزینه های بهداشت و درمان و اموزش ازبودجه خانوارمی باشد که می تواند لطمات ناگواری بر سرمایه انسانی کشور وارد نماید .

سیاست هدفمند سازی یارانه ها با برچسب زدن بر عده ای به عنوان گروههای لازم الحمایه بار دیگر با تفکیک شهروندان به درجه یک ودو به نوعی تداعی نظام طبقاتی خواهند بود

همزمان با تغییر در روش پرداخت تمام موارد اعطایی یارانه ها احتمال بروز مشکل روانی به خصوص در زمینه تامین نان که کالای اساسی ،ضروری وحیاتی است را فراهم خواهد کرد

در صورتی که سیاست دولتها شفاف و با هدف مشخص و معین وقابل دسترسی در یک زمان مشخص طراحی وبه اجرا گذاشته نشود و سریعاً خانوارهای هدف مشحص نشوندتاثیر هدفمند سازی معکوس وبه فشار بیشتر با قشار کم درامد منجر خواهد شد

وقتی چنان پرداخت نقدی برقرار شد حذف آن در آینده از نظر سیاسی و اجتماعی هم بسیار مشکل خواهد بود

در شرایط یک اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدی یارانه صرف کالا های غیرضرور یا پرکردن خلأ های هزینه ای خانوار می شود و به طور قطع، مصرف کالا های اساسی کاهش می یابد

افزایش درآمد بدون کار صورت گرفته، می تواند منشا یک نابسامانی در هزینه های این خانواده باشد.

اگر الگوی مصرفی یک خانوار بیش از الگوی درآمدی تغییر کند، می تواند یک تهدید به حساب آید

تغییر الگوی مصرف پیش از تغییر و اصلاح الگوی درآمدی است. باید توجه کرد که این افزایش درآمد از طریق پرداخت نقدی یارانه، بلافاصله با تورم جبران می شود و عملا تنها الگوی مصرف تغییر می کند.

ممکن است این تصور ایجاد شود که نقدی کردن یارانه، دریافت مالیات از پولدار ها و صدقه به دیگران است

واکنش های مخالفان

تولیدکنندگان کالاههای یارانه ای

تولیدکنندگانی که از این مواد به عنوان مواد اولیه و واسطه ای برای تولید خود استفاده می کنند

واکنش توزیع کنندگان رسمی

واکنش مصرف کنندگان(کم درامد و پردرامد)

 مدل تاثیر هدفمندسازی بر جامعه

نتیجه :

اگر چه دولتمردان هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی را توزیع صحیح درامد وکاهش تورم و فاصله طبقاتی ذکر نموده اند ولی اجماعاً روی تورم از بین ده تا 30 درصد علاوه بر تورم فعلی متفقند واین را نباید از نظر دور داشت افزایش سریع میزان تقاضا برای کالاههای یارانه ای و وابستگی این یارانه ها به درامد های نفتی عملاً موجب افزایش تورم وکسری بودجه وفشار بر دولت شده است لذا تصمیم خود را برای این تحول راسخ نموده است حال طبق نظر اقتصاد دانان این در شرایطی است که زمینه ها وساختارهای اقتصادی فراهم نیست واین شوک بزرگ اقتصادی می تواند بحران شکاف طبقاتی و تورم موجود را تشدید نموده ولذا پرداخت نقدی یارانه هانیز به دلیل افزایش نقدینگی و ضعف بخش خصوصی برای جایگزینی و ضعیت را از این بدتر کند

  نگارنده بر طبق الگوی منحنی(J)معتقد است پرداخت نقدی همراه با ادامه سیروابستگی به یارانه های دولتی توقعات در کوهتا مدت همچنان بالا باقی خواهد ماند وبعد از مدتی با  افزایش پلکانی تورم پرداختها را عملاً بی اثر می سازد ضمن انکه توقعات همچنان بالاست ولی قدرت خرید خصوصاً برای طبقات مزد بگیر و کم درامد همچنان باقی خواهد ماند واین می تواند اثرات غیرقابل پیش بینی داشته باشد و همچنین بنا بر الگوی ساختارگرایی باید گفت تا زمانیکه ساختارهای جامعه اصلاح نشود سیاستهای موردی کاری از پیش نخواهند برد 

 ..........................

گرداوری: محمد علی همتی

 

(1معاونت پژوهش وزارت بازرگانی ، ،«طرح پیشنهادی پرداخت یارانه  مستقیم ،تهران ،مدیریت پ‍ژوهشهای انسانی،1379
(2قره باغیان، مرتضی ،فرهنگ اقتصاد بازرگانی ،چاپ دوم  ،تهران ،نشر رسا ،1376.
(3فرهنگ ،منوچهر،فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ،چاپ ششم ،نشر البرز ،1366
(4معاونت پژوهش واموزش،گروه مطالعات وپژوهش های بازرگانی داخلی  ،اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران »تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
(5اسلامی ،سیف الله ،چگونگی بهبود توزیع یارانه های پرداختی کشور در راستای حمایت از اقشار اسیب پذیر،تهران ،انتشارات معاونت امور اقتصادی ،1382 ،ص52.
(6پژویان جمشید ،اقتصاد بخش عمومی،تهران ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ،سال 1372.
(7طباطبایی زواره،حمیدرضا ،بررسی اثار اقتصادی تداوم یا حذف یارانه ،پایان نامه فوق لیسانس ،دانشگاه اقتصاد  دانشگاه تهران ،1370
(8مجله اطلاعات سیاسی –اقتصادی ،سیستم سهمیه بندی کالا،شماره 10،1366،
(9صامتی،مجید،سوبسید گندم در ایران واثرات اقتصادی حذف ان ،تهران وزارت امور اقتصادی ودارایی،1375
(10تودارو ،مایکل ،فرهنگ واژه ها و اصطلاحات اقتصادی ،ترجمه غلامعلی فرجادی چاپ اول ،بیجا ،1368
(11نظام هدفمند یارانه ،ویژه نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،گزارش مرحله اول ،ویرایش دوم ،1380،
(12اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی، تاریخچه یارانه در ایران و جهان،  قابل دسترسی در WWW.MAGIRAN.COM
(13گروه مطالعات وپژوهش های بازرگانی داخلی اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول ،1385،
(14پرمه زوار ،معاونت پژوهشهای بازرگانی -اقتصادی ،اثار سیاستهای هدفمند کردن یارانه ها بر رفاه خانوار ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1384 ،

 

(15مجموعه مقالات همایش نقدی کردن یارانه ها ،تهران ،دانشگاه امام صادق ،1383.
(16نشریه پیام صادق ،بهمن 1383 تا اردیبهشت 1384، شماره 56 و 57.
(17بنی اسدی، محمد حسین،(۱۳۸۷) پیامدهای پرداخت نقدی یارانه ها، روزنامه کارگزاران، ۱۰شهریور.
(18مشایخی، علی نقی ،«تبعات پرداخت نقدی یارانه ها » .قابل دسترسیwww.hamshahrionline..
(19مهدیان، محسن ،«آسیب اجتماعی یارانه نقدی » قابل دسترس در ( www.farsnews.com
(20 
(21هوشمندیار، نادر،« نقدی کردن یارانه ها و جای خالی عقلانیت  »،روزنامه اعتماد ملی،قابل دسترسی در www.aftab.ir
(22پارادایم رابطه دولت و مردم مسعود نیلی ماهنامه  مهرنامه شماره اول
(23فائزه حسنی ،اصلاح یا تخریب پیرامون هدفمند کردن یارانه ها ،نشریه چشم انداز ایران اردیبهشت وخرداد 11389.
(24جنت، محمد صادق ،ابعاد و نتایج طرح هدفمندکردن یارانه‌ها ،تاریخ چاپ  24 دی .1388
(25فرهنگ ،منوچهر ، ،فرهنگ علوم اقتصادی ،انگلیسی به فارسی ،چاپ پنجم ،1360،ص1136.
(26سازمان بازرسی ونظارت بر کالاها وخدمات ،«اثرات پرداخت یارانه کالاههای اساسی بر فقر وشاخص های فقر »تهران ،معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی 1380.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
حقدوست

سلام دوست ارجمند. شهادت پدر بزرگوار امام زمان(ع) را به شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم از پیروان واقعی ایشان باشیم. یا حق