6 دلیل برای چرایی تغییر ذائقه سیاسی مردم ترکیه

 

1-ریزش آرای حزب حام در یک نگاه کلی حکایت از کاهش محبوبیت و افول جایگاه حزب عدالت توسعه دارد که این موضوع نیز برخاسته از سیاستها و رفتارهای فردی اردوغان در چایگاه ریاست جمهوری تا مباحث منطقه ا ی و مسائل اجتماعی و حتی نگرشهای سیاسی و مذهبی خاص حزب حاکم دارد.

2-تاکید و مانورهای تبلیغاتی فراوان اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی علاوه بر هراس رقبای سیاسی، جامعه ترکیه را نیز به تکاپو واداشت تا در برابر این اصرار به مقابله برخیزد چراکه این موضوع با تکثر و پلورالیسم این جامعه همخوانی ندارد و از طرف دیگر به تمرکز بیش از حد قدرت در شخص رییس جمهور و دولت وی می انجامد، به بیان دیگر جامعه متکثر ترکیه نگران بروز اقتدارگرایی و تمرکز قدرت و در نتیجه حذف رقبای سیاسی در عرصه سیاسی خود بود.

3-عامل دیگری که به کاهش آرای حزب اردوغان انجامید به حوزه تصمیم گیری سیاسی- منطقه ای این کشور مربوط است، جایی که پرونده های مهمی همچون سوریه و عراق و مسائل جهان عرب در پی تحولات سالهای اخیر و سیاست های پر فراز و نشیب دولت توانست حزب عدالت و توسعه را به میدان تصمیمات بسیار سخت و پر هزینه بکشاند تا انجا که این تدابیر موجب جدایی و اختلاف بین آنکارا و برخی متحدانش گردید.

4-یکی دیگر از عوامل ریزش آرای حزب حاکم ترکیه، نقش جدی گرفتن کردها در تحولات سیاسی این کشور است. اگرچه در انتخابات قبلی کردها بویژه چهره های مشهور سیاسی آنها موفق به کسب آرای بیش از 10 درصد و ورود ساختارمند به پارلمان نشدند ولی فعالیت های سازمان یافته آنها در سالهای اخیر و ایجاد زمینه های ائتلاف برای حضور پررنگ در تحولات سیاسی بویژه شکل گیری حزب دموکراتیک خلق ها در مدل های مختلف که به انسجام کردها کمک کرد، سبب شد تا آرای حزب حاکم در مناطق کردی کاهش یافته و در عوض کردها بتوانند با کسب 10 درصدی آرا با سازمانی جدید و تازه نفس وارد مجلس این کشور شوند.

5-علاوه بر اینها موضوع رویکرد دولت حاکم به اقلیت ها در قالب علویها- شیعیان و حتی کردها سبب شد تا این جمعیت اثرگذار بدلیل رویکردهای سخت و غیر منعطف دولت نسبت به همراهی سیاسی با این حزب منصرف شوند و سیاستهای نژادی، قومیتی و مذهبی بدلایل مختلف سبب رنجش اینان از دولت شده است.

6- اگرچه در انتخابات اخیر پارلمانی 4 میلیون نفر رای اولی بوده و جمعیت جوان محسوب می شدند و حزب حاکم نیز با ارسال پیامک به جوانان ، آنها را به همراهی سیاسی با خود ترغیب نمود ولی در مجموع می بینیم که نسبت به 21 میلیون رای داده شده به حزب لردوغان در انتخابات های قبلی این حزب این دفعه توانسته 18 میلیون رای کسب نماید که این موضوع نشان از عدم توفیق در جلب آرا و شکست در سیاست های تبلیغاتی دارد.

در مجموع برای تحلیل دلایل ریزش آرای حزب اردوغان به نظر می رسد رفتارهای شخص رییس جمهور در کنار سیاست های منطقه ای بویژه بحران سوریه عراق بعلاوه مواجهه سخت دولت حاکم در ترکیه در قبال بحرانهای اجتماعی همانند پارک گزی و از سوی دیگر تمرکز بیش از حد دولت بر تغییر نظام ریاستی و تلقی جامعه به احتمال تبدیل کشور به سیستم دیکتاتوری و همچنین خیزش سیاسی کردها برای احقاق حقوق خود و اتکا به نیروی سیاسی برخاسته از این اقلیت در کنار برخی موضوعات مهم اجتماعی همانند علنی شدن برخی دزدیها و اختلاسها و عدم رعایت حقوق اقلیت ها را می توان از دلایل کاهش رویکرد مردم ترکیه به ادامه حاکمیت حزب عدالت و توسعه دانست.

/ 1 نظر / 32 بازدید
نیلوفر

زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند. کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن دارید.