بررسی قدرت نرم آمریکا در خاورمیانه

تا زمانی که سیاست های عملی ایالات متحده در منطقه تغییر نکند قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آمریکا در نظر مردم منطقه چیزی جز یک ابزار تبلیغاتی در دست مقامات آمریکایی برای رسیدن به اهداف و منافع آن کشور و فریب مردم منطقه نخواهد بود.

 قدرت از موضوعاتی است که همواره مورد توجه دولت ها بوده است، دولت ها برای اینکه بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند به گونه ای که آنها را تغییر و به اهداف و منافع خود دست یابند توجه ویژه ای به نقش قدرت داشته اند. در گذشته دولت ها برای به دست آوردن اهداف سیاست خارجی صرفاً به اعمال قدرت سخت در قالب توانایی های نظامی و اقتصادی متکی بودند و نقش قدرت نرم مورد غفلت قرار می گرفت

/ 0 نظر / 10 بازدید