قدرت نرم ایران و آمریکا

 

قدرت نرم امپریالیسم فرهنگی و به تعبیر گرامشی « هژمونی فرهنگی » سه مفهوم نزدیک و دارای حوزه معنایی کم و بیش مشترکی هستند. آن چه از فحوای کلمات اندیشمندان در توضیح واژه نسبتا جدید « قدرت نرم » برمی آید این است که قدرت نرم محصول و برآیند تصویرسازی مثبت ارایه چهره موجه از خود کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی قدرت تاثیرگذاری غیر مستقیم توام با رضایت بر دیگران اراده دیگران را تابع اراده خویش ساختن و مولفه هایی از این سنخ است . این قدرت معمولا در مقابل قدرت نظامی و تسلیحاتی و در مواردی قدرت اقتصادی و به عبارتی قدرت سخت و خشن به کار می رود. بارزترین نمونه قدرت نرم در سطح خرد و شخصی تصویری است که ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی از نفوذ و اقتدار بلامنازع شخصیت های بزرگ و چهره های متنفذ و کاریزما به دست داده است .


کیفیت استثنایی شخصی که به نظر می رسد واجد یک قدرت فوق طبیعی فوق بشری یا دست کم غیر عادی است که از گذر آن چونان مرد مقتدر و سرنوشت ساز جلوه می کند و بدین دلیل مریدان یا هوادارانی گرد او جمع می شوند. رفتار کاریزمایی ویژه فعالیت سیاسی نیست زیرا می توان آن را در زمینه های دیگری چون دین هنر اخلاق و حتی اقتصاد ملاحظه کرد... مبنای این سلطه عاطفی است نه عقلانی چرا که تمام نیروی یک چنین سلطه ای بر اعتماد آن هم غالبا بر اعتمادی بی چون و چرا متکی است » .2


از جمله مظاهر قدرت نرم توام ساختن دیپلماسی با اخلاق است که در دوران پس از استعمار کهن مورد توجه سیاست مداران قرار گرفته است : « در دیپلماسی کنونی اخلاق برای خود جایگاهی هر چند صوری یافته است و تقریبا همه کشورها سعی می کنند دیپلماسی خود را متصف به آن نشان دهند » .3


توام ساختن دیپلماسی معمول با روابط فرهنگی گسترده نیز از جمله عوامل مولد قدرت نرم است .


روابط فرهنگی زمینه ساز و حامی روابط رسمی میان دولت ها هستند. زبان غ فرهنگ زبان ملایمی است که می تواند روابط رسمی را همراه با تفاهم هم چنان زنده نگه دارد. روابط میان کشورها چنان چه به عرصه های فرهنگی کشیده شود نه تنها در سطح رسمی باقی می ماند بلکه پیوندهای گسترده تری را میان ملت ها ایجاد می کند.4


عوامل ایجاد و تقویت کننده قدرت نرم


عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده این نوع قدرت بر حسب تعاریف ارایه شده عبارتند از :


موقعیت ایدئولوژیک ارتباطات دیپلماتیک مطبوع و گسترده مناسبات و مبادلات فرهنگی ترویج زبان و ادبیات تبلیغ آرمان ها ارزش ها و اهداف متعالی ارایه تصویر مثبت و مطلوب از خود ایجاد و ابراز صمیمیت بهره گیری مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک طراحی و اتخاذ سیاست های استراتژیک مقبول زدودن ذهنیت های تاریخی منفی مبادلات دانشگاهی و آکادمیک و سرمایه گذاری در تربیت نخبگان سایر کشورها فعالیت های آموزشی و آگاهی بخش برخورداری از اطلاعات زیاد و کارآمد کسب جایگاه و موقعیت علمی پیشرفته و فن آوری های تکنولوژیکی توان مندی اقتصادی بالا مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری قدرت نظامی و تسلیحاتی (به عنوان هاله ای از توان مندی و اقتدار بالقوه برای رویارویی با بحران های محتمل ) قدرت شکل دهی و کنترل افکار عمومی قدرت نفوذ در باورها و نگرش ها ظرفیت پذیرش گردشگر و جذب مهاجر خارجی برخورداری از شبکه های خبری جهان گستر و قدرت تولید و توزیع محصولات رسانه ای متنوع به کشورها و به زبان های مختلف نفوذ در رسانه های بین المللی التزام به رعایت معاهدات و قراردادهای بین المللی ایفای رسالت تاریخی متناسب با موقعیت جهانی و سطح انتظار در شرایط مختلف برخورد مناسب و اتخاذ مواضع مقبول در برخورد با بحران بین المللی ارائه خدمات بشردوستانه القای توهم بی طرفی در بحران بین المللی بهره گیری از سازمان ها و موسسات غیر دولتی بین الدولی و بین المللی نفوذ در سازمان ها و مجامع بین المللی بهره گیری مناسب از نیروها و شبکه گسترده بازار جهانی و تبلیغ خود از طریق صدور اقلام رعایت استاندارهای حقوق بشر توان رویارویی سریع و در خور در برخورد با توطئه ها و تهدیدات تضعیف کننده داخلی و خارجی قدرت خنثی سازی تبلیغات مسموم کاهش دشمنی ها و مخالفت های موجود و محتمل داخلی و خارجی حمایت از جنبش های سبز مشارکت در جنبش های صلح طلب و نیروهای حافظ صلح تشکیل انجمن دوستی با کشورهای مختلف اعطای کمک های خارجی به کشورهای نیازمند تاسیس موسسات غیر انتفاعی میزبانی کنفرانس های بین المللی برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های بین المللی توان استفاده از عملیات روانی مناسب در جنگ ها و بحران ها و5 ...


برخی از اندیشمندان سیاسی عوامل و عناصر دیگری را نیز در عداد عوامل تشکیل دهنده و موثر در قدرت اعم از نرم و سخت برشمرده اند که اهم آنها عبارتند از :


وضعیت جغرافیایی (شامل : آب و هوا نوع زمین وسعت خاک موقعیت سرزمین از نظر دست رسی به دریا یا مجاورت با سایر کشورها); جمعیت و نیروی انسانی ; ظرفیت صنعتی ; ترابری و ارتباطات ; استعدادهای علمی و اختراعات و ابتکارات ; سیستم اقتصادی ; سازمان اداری و دولتی ; موقعیت استراتژیک ; ایدئولوژی و اخلاق اجتماعی ; اطلاعات و آگاهی ; تاسیسات نظامی و انتظامی ; خرد رهبری و روحیه ملی .6


یکی از اندیشمندان در توصیف قدرت نرم با محوریت کشور آمریکا می نویسد : « قدرت نرم یک نیروی فرهنگی ـ اقتصادی است و از همتای نظامی خود کاملا متفاوت است . آمریکا پیشرفته ترین ـ نه بزرگ ترین ـ نیروی جهان را در اختیار دارد و پیشرفت آن با گام های سریع و بلند ادامه دارد و این را در جنگ افغانستان شاهد بودیم . اما از لحاظ « قدرت نرم » نیز کلاس خاصی دارد. در این زمینه هیچ کشوری دارای امکانات آمریکا نیست مک دانلد مایکرو سافت هالیوود و هاروارد نمونه هایی از این دست می باشند. این نوع قدرت ; یعنی فرهنگی که از خود شعاع نور را به اطراف می پراکند و بازاری که مغزها را جذب می کند بر جذابیت و جاذبه خود تکیه می کند نه هل دادن و دافعه . اتکای آن به پذیرش است نه به تحمیل . در این جا هم کمیت زیاد کاری انجام نمی دهد.


در این زمینه اروپا ژاپن چین و روسیه نمی توانند مانند اتحادهای گذشته علیه آمریکا به پا خیزند. کل استودیوهای فیلم سازی آنان هم نمی تواند با هالیوود مقابله کند زیرا اگر حجم تولید مهم باشد هندوستان که بیشترین تولیدات سینمایی در جهان را دارد باید تاکنون از آن پیشی گرفته باشد. هم چنین کلیه دانشگاه ها روی هم رفته نمی توانند هاروارد یا استنفورد را شکست دهند. زیرا تعداد زیاد نمی تواند کیفیت را مغلوب سازد و همواره بهترین و درخشان ترین مغزهای خارجی در رقابت برای ورود به بهترین دانشگاه های آمریکا می باشند » .


سی رایت میلز جامعه شناس منتقد آمریکایی نیز در قالب نقد موقعیت جهانی آمریکا به بیان این نوع قدرت پرداخته و نوشته بود.7


ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با دیگر ملل مخصوصا با شوروی درگیر یک رقابت تمام عیار به خاطر پرستیژ فرهنگی مبتنی بر ملی گرایی خود است . در این رقابت موضوعات موسیقی ادبیات و هنر آمریکا و در بعد وسیع تری شیوه زندگی آمریکایی وجود دارند. قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی آمریکا به طور چشم گیری از قدرت فرهنگی آن پیشی گرفته است . آن چه آمریکا در خارج از مرزها دارد قدرت است و آن چه در داخل و خارج ندارد وجهه فرهنگی است . این واقعیت بسیاری از لیبرال ها را به سوی باز تکریم آمریکا سوق داده است تکریمی که نه تنها مبتنی بر احساس نیاز چپ برای دفاع ناسیونالیستی از خود در مقابل راست بلکه مبتنی بر الزام فوری حفظ وجهه فرهنگی آمریکا در خارج می باشد.8


برخورداری آمریکا از امکانات عظیم رسانه ای با توجه به کارویژه متنوع آنها در دیپلماسی فرهنگی نقش بسیار مهمی در تامین قدرت نرم برای این کشور به دنبال داشته است :


11 ـ اثرات نقش برتر آمریکا در آموزش جهانی با سلطه رسانه های جمعی آمریکایی تقویت و تشدید می گردد . هر چند سایه گسترده فرهنگ آمریکا گاهی موجب واکنش های تهاجمی می شود اما این عنصر « قدرت نرم » ایالات متحده و یک سلاح توانا و غیر تهدیدآمیز در کوشش برای تسلط بر قلوب و اذهان نخبگان خارجی است . بیشتر قدرت نرم آمریکا بر اساس امکانات و ابزارهایی است که تحت کنترل سیاسی نیستند (و نباید باشند). دیپلماسی فرهنگی زمانی موثر است که بخشی از یک برنامه تبلیغاتی صریح نبوده و اگر قرار بود دولت آمریکا اثرات اجتماعی آموزش خارجیان در این کشور را به منظور تطابق پذیری آنان به شکل صریح سازمان دهی می کرد این اثرات نابود و محو می شد » .9


چند فرهنگی بودن هویت سیاسی آمریکا نیز به تقویت مبانی سیاست خارجی بین المللی و چند جانبه گرایی این کشور و بالطبع به ارتقای موقعیت آن کمک کرده است . « جامعه آمریکایی به طور فزاینده ای از نظر نژادی قومی و مذهبی چندگانگی دارد. این می تواند به جهت گیری فعالیت گرا و کلی در سیاست خارجی و طرف داری از روش های چند سویه و قانون مند در سازمان دهی قدرت هژمونیک کمک کند. بالاخره هویت ملی آمریکایی توانسته به آمریکا توانایی غیر عادی در جذب و یک پارچه سازی مهاجران در یک سیستم سیاسی با ثبات ولی چند سویه بدهد. این ظرفیت یک پارچه سازی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد » .10


قدرت برقراری ارتباطات گسترده و عمیق و همکاری متقابل و تاثیرگذاری بر اراده دیگران از جمله وجوه برتری موقعیت آمریکا قلمداد شده است :


« بنابراین به نظر نای قدرت نرم زمانی اعمال می شود که یک کشور سایر کشورها را وا دارد چیزی را بخواهند که خود می خواهد... توانایی تاثیرگذاری بر آن چه دیگر کشورها می خواهند با منابع نامحسوسی مثل فرهنگ ایدئولوژی و نهادها ارتباط دارد... ایالات متحده بیشتر از سایر کشورها قدرت همکاری دارد این قدرت سلطه آمریکایی در زمینه ارتباط با عامه عمومی است و به بخش عمده منابع اطلاعات جهان نظارت می کند که نای آن را به عنوان عامل عمده تشکیل دهنده قدرت در دهه نود م لاد و بعد از آن مورد توجه قرار می دهد » .11


قدرت اقتصادی و کنترلی عظیم :


« ایالات متحده یک اقتصاد تقریبا 6 تریلیونی را اگر چه به شکل نامتعادل سامان می دهد و یک دستگاه الکترونیکی جهان گیر را اداره می کند که نظارت و استراق سمع یا شنودانی و مداوم جهان را بر عهده دارد. قدرت نرم این کشور ترس آور است اگر چه به شکل فزاینده ای در دست رس رقیبان اصلی آن هم قرار می گیرد » .12


موقعیت آمریکا در منطقه


تردیدی نیست که امریکا تقریبا از همه ارکان فوق برای اعمال « قدرت نرم » برخوردار است و پیروزی در جنگ سرد فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان نیز بر این اعتبار افزوده است . حضور بلند مدت در منطقه نیاز شدید کشورهای عربی به حمایت مستمر آمریکا وابستگی شدید کشورهای منطقه به آن تامین امنیت صوری منطقه انعقاد پیمان های مختلف با کشورهای منطقه پایان دادن به اشغال کویت اشغال عراق و سرکوب صدام حضور نظامی جدی در منطقه نقش تعادل بخشی در منطقه نفوذ بلامنازع در سازمان های بین المللی روابط گسترده سیاسی اقتصادی نظامی و فرهنگی با بیشتر کشورهای منطقه تلقی این کشور به عنوان مامن و تکیه گاه نظام های استبدادی و غیر دموکراتیک حاکم بر بیشتر کشورهای منطقه نقش محوری آن در فرایند جهانی شدن کمک های اقتصادی و بعضا بلاعوض به برخی کشورهای نیازمند منطقه طرح شعارهای فریبنده همچون حقوق بشر و مبارزه با تروریسم قدرت زیاد در جعل اتهامات بحران آفرینی و ایجاد رعب و هراس در میان مردم و رهبران کشورها و خوف دولت های منطقه از ناهمسویی با سیاست های این کشور نفوذ در میان رهبران و نخبگان بیشتر کشورهای منطقه تلاش گسترده فرهنگی برای انتشار ارزش ها و الگوهای مورد قبول خود در جهان اسلام به ویژه در میان نسل جوان و کسب محبوبیت و ... به اعتبار و نفوذ بیش از پیش این ابر قدرت در منطقه افزوده است . لازم به ذکر نیست که در یکی دو دهه اخیر به دلیل اعمال آشکار برخی سیاست های خشن توجیه ناپذیر هم چون حمایت صریح و قاطع از اسرائیل یک جانبه گرایی توسعه طلبی اشغال عراق و افغانستان مخالفت با سوریه و لبنان حمایت از برخی گروه های تروریستی همچون القاعده و ... اعتبار و وجاهت آن افول یافته و قدرت نرم آن تا حد زیاد تحلیل رفته است . این معادله احتمالا در خصوص ایران سیری معکوس طی کرده است . در هر حال هر چند پاسخ قطعی به این سوال در قالب برآورد موقعیت این دو کشور از حیث برخورداری از قدرت نرم و سخت و جایگاه استراتژیک آنها در منطقه بسیار مشکل است و نیاز به بررسی و کاوش افکار عمومی مردم و نخبگان منطقه دارد; اما ظواهر امر چنین نشان می دهد که امریکا از حیث قدرت نرم و سخت هنوز هم نه تنها در خاورمیانه که در کل جهان موقعیتی نسبتا ممتاز و برجسته دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز هر چند از حیث قدرت سخت موقعیتی نازل دارد اما شواهد عینی چنین نشان می دهد که موقعیت معنوی و فرهنگی و به اصطلاح قدرت نرم این کشور تدریجا رو به فزونی نهاده و در حال تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی موثر در منطقه و جهان است .


موقعیت ایران در منطقه


نویسنده بر این باور است که جمهوری اسلامی به دلایل عدیده ای که به برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد زمینه ها و شرایط لازم را برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه فراهم ساخته است و به برخی از سیاست ها و خط مشی ساده انگارانه و ناسنجیده ای که به ویژه در سال های اولیه پیروزی انقلاب به سردی روابط و کاهش اعتبار بین المللی او به ویژه در منطقه منجر شده بود; تدریجا پایان داده است . دیپلماسی فعال کشور در چند سال اخیر به اتخاذ احیا و تثبیت سیاست های خاصی دامن زده است که مجموعا به خروج کشور از انزوا و تصویرسازی مثبت از آن در افکار عمومی بین المللی و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام کسب هژمونی فرهنگی کمک شایان کرده است . برخی از این سیاست ها عبارتند از :


تلاش در جهت :


کسب موقعیت برتر به عنوان بزرگ ترین کشور منطقه با پیشینه و غنای تاریخی کهن و موقعیت استراتژیک


اتحاد سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام


تشنج زدایی و پیش برد صلح و امنیت در سطح منطقه و جهان


ایجاد درهم آمیختگی های فرهنگی اقتصادی و دینی وسیع با بسیاری از کشورهای منطقه


حسن هم جواری با همسایگان و ارتقای اعتماد فیمابین از طریق اجرای اقدامات اعتمادساز


اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی


تحرک دیپلماتیک و حضور موفق در مجامع بین المللی


التزام عملی به رعایت معاهدات و پیمان های بین المللی


طرح و ترویج ایده گفت و گوی مذاهب فرهنگ ها و تمدن ها


حل و فصل مسالمت آمیز بحران های منطقه ای و بین المللی


محکومیت مستمر اسرائیل به عنوان کانون شرارت در منطقه


احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین


نفی جهانی ذهنیت جنگ سرد و دشمن سازی توهمی


مشارکت فعال در اعطای کمک های بشردوستانه به جامعه بین الملل


فعالیت دیپلماتیک گسترده در جهان اسلام در دوره ریاست کنفرانس اسلامی (اجلاس هشتم )


شکل گیری و فعالیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو)


مبارزه با کشت تولید توزیع و ترانزیت مواد مخدر


تامین ملاحظات زیست محیطی


پذیرش بیش از دو میلیون آواره افغانی و عراقی در بیش از دو دهه


مبارزه جدی با تروریسم


قطع رابطه با رژیم آپارتاید (افریقای جنوبی )به عنوان یک افتخار تاریخی در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب


مخالفت صریح با حضور نیروهای خارجی در منطقه


زمینه سازی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی


اتخاذ تدابیر عینی در جهت رفع تنش ها و بحران ها هم چون بحران بوسنی آسیای مرکزی قفقاز افغانستان و عراق


مخالفت با جریانات افراطی و بنیادگرایانه در جهان اسلام


صدور فیلم های دارای محتوای غنی فرهنگی و تلاش در جهت گسترش زبان فارسی


کمک های اقتصادی به برخی از کشورهای فقیر منطقه و جهان اسلام


مشارکت فعال در احیای سنت حج ابراهیمی و کسب وجهه به ویژه در میان توده های مسلمان


تحرک جدی در برخورد با اهانت های دشمنان به اسلام هم چون قضیه سلمان رشدی


لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی به دلیل طرح برخی اتهامات به ویژه از سوی آمریکا هم چون : تلاش برای صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای اسلامی حمایت از جریانات افراطی و تندروانه حمایت از تروریسم دشمنی قاطع با اسرائیل نقض حقوق بشر حمایت جدی از حزب اللبه و انتفاضه ملت فلسطین تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی دامن زدن به برخی اختلافات تاریخی میان مسلمین انتقام گیری به خاطر جنگ هشت ساله با عراق به ویژه از کشورهای کمک کننده به عراق مالکیت عدوانی بر جزایر سه گانه مورد ادعای امارات تلاش در جهت احراز رهبری جهان اسلام نامشروع نمایاندن برخی حاکمیت های موجود در جهان اسلام تلاش در جهت تضعیف موقعیت آمریکا در منطقه و مسایلی از این دست ; همواره در تحقق این هدف ; یعنی کسب و ارتقای قدرت و اعتبار معنوی با مشکلات و موانع جدی مواجه بوده است و در این راه هزینه سنگینی متحمل شده است . اما روند موفقیت کشور در کسب این مهم همواره صعودی بوده است .


پی نوشت ها :


1 ـ دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام


2 ـ ژولین فروند جامعه شناسی ماکس وبر ترجمه : عبدالحسین نیک گهر (انتشارات رایزن 1368 ) ص 244


3 ـ محمدرضا البرزی ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن بیستم (نشر سفیر 1368 ) ص 17


4 ـ حسین سلیمی فرهنگ گرایی جهانی شدن و حقوق بشر (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1379 ) ص 69


5 ـ ر . ک : جوزف نای کاربرد قدرت نرم ترجمه : سید رضا میرطاهر 1383


6 ـ علی اصغر کاظمی نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل (نشر قومس 1369 ) ص 138


7 ـ ام استفان والت جوزف و جی جان ایکنزی تنها ابرقدرت تدوین : جی . جان ایکنبری ترجمه : عظیم فضلی پور (انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران 1382 ) ص 255


8 ـ سی رایت میلز نخبگان قدرت ترجمه : بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی (انتشارات فرهنگ مکتوب 23 1383 ) ص 435


9 ـ همان ص 219


10 ـ همان ص 422


11 ـ هربرت شیلر وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا ترجمه : احمد میرعابدینی (سروش 1377 ) ص 100


12 ـ همان ص 100 .


منبع : فصلنامه علوم سیاسی شماره 31


یکی از اندیشمندان در توصیف قدرت نرم با محوریت کشور آمریکا می نویسد : قدرت نرم یک نیروی فرهنگی ـ اقتصادی است و از همتای نظامی خود کاملا متفاوت است . آمریکا پیشرفته ترین ـ نه بزرگ ترین ـ نیروی جهان را در اختیار دارد و پیشرفت آن با گام های سریع و بلند ادامه دارد و این را در جنگ افغانستان شاهد بودیم . اما از لحاظ « قدرت نرم » نیز کلاس خاصی دارد. در این زمینه هیچ کشوری دارای امکانات آمریکا نیست مک دانلد مایکرو سافت هالیوود و هاروارد نمونه هایی از این دست می باشند این نوع قدرت سعی در ایجاد جاذبه دارد وتلاش دارد توجه مغزها را به خود جلب کند.


ایالات متحده که یک اقتصاد تقریبا 6 تریلیونی را به شکل نامتعادل سامان می دهد و یک دستگاه الکترونیکی جهان گیر را اداره می کند که نظارت و استراق سمع یا شنود مداوم جهان را بر عهده دارد. قدرت نرم این کشور ترس آور است اگر چه به شکل فزاینده ای در دست رس رقیبان اصلی آن هم قرار می گیرد .


اما شواهد عینی چنین نشان می دهد که موقعیت معنوی و فرهنگی و به اصطلاح قدرت نرم این جمهوری اسلامی ایران تدریجا رو به فزونی نهاده و در حال تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی موثر در منطقه و جهان است.


جمهوری اسلامی به دلایل عدیده ای زمینه ها و شرایط لازم را برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه فراهم ساخته است و به برخی از سیاست ها که به ویژه در سال های اولیه پیروزی انقلاب به سردی روابط او به ویژه در منطقه منجر شده بود; تدریجا پایان داده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید