علم

حیات جاوید در پرتو علم و عمل می باشد چون حیات انسان  به اندیشه و کارش بستگی دارد و تفکر و فعالیتش در زندگی او تاثیر بسزائی دارند

با این وصف هر چه علم او عمیق تر ، کار او حکیمانه تر و پیوند بین دانش و کوشش او ناگسستنی ترباشد، حیات او معقول تر و زندگی او  بارزتر خواهد بود

انسانها از دیدگاه فرانسیس بیکن در زندگی روزمره خود بای رسیدن به موفقیت راه های متفاوتی را انتخاب می کنند

برخی مثل مورچه ها فقط به دنبال جمع آوری هستند

برخی نیز مثل عنکبوت  مدام تار می تند و عاقبت هم در تارهای خویش گرفتار می شوند.

اما آدمای موفق و با نبوغ فکری بالا برای پیشرفت الگوی دیگری را نیز می توانند انتخاب نمایند آنان می توانند مثل زنبور عسل ،آنچه را که سودند است را از این سو وآنسوی  فراهم نمایند واز آن چیزی تازه ای بسازندو بکار ببرنند

پس ما انتخابهای زیاد و متفاوتی برای پیشرفت و علم اندوزی در زندگی داریم فقط بایدبا قدری تامل وآگاهی راه درست را انتخاب و پیشه نماییم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
اشکان

Bazgoo.com for sell