اصول فعالیت انتخاباتی در جریان کارزار تبلیغاتی

یک مبارزه انتخاباتی، فرایندی واقعی ولی دشوارتر از دنبال یک قاعده ساده است.

این فرایند در قالب چند گام مشخص قابل تقسیم می باشد:

1-           انجام تحقیقات لازم جهت آماده شدن برای مبارزه انتخاباتی

در هر مبارزه انتخاباتی داشتن یک دید و دید صحیح ازشرایط منحصر بفرد هر مبارزه انتخاباتی بسیار مهم و ضروری می باشد

در این رابطه اولین  گام تحقیقات در خصوص درک

شرایط تفاوت ها ، ویژگی ها و مشخصه های یگانه هر مبارزه انتخاباتی می باشد

( این گام از این جهت ضروری است که تنها مرحله ای است که شما این شانس را پیدا می کنید که شرایط متفاوت این انتخابات را شناسایی کرده و درک کنید.)

سئوالات مربوط به درک زمینه سیاسی که انتخابات در بستر آن شکل می گیرد شامل موارد زیر می باشد:

1-نوع انتخابات حاضر چیست و چه قواعدی بر آن حاکم اند؟

2-حوزه انتخاباتی، چه ویژگی های خاصی دارد؟

3-رای دهندگان از چه ویژگی هایی برخوردارند؟

4- نتایج و شرایط انتخابات گذشته چه بوده است؟

5- چه عوامل اساسی بر انتخابات حاضر تاثیر گذارند؟

6- نقاط قوت و ضعف نامزد شما چیست؟

7- نقاط قوت و ضعف رقبای جدی چیست؟


/ 0 نظر / 35 بازدید