ظریف یعنی مدیریت منابع انسانی

ظریف و نحوه مذاکره تیم دیپلماسی ایران یکی از موارد دقیق و در ست مدیریت منابع انسانی از مرحله انتخاب تا رو به پایان اهداف دانست.


در فرایند مدیریت نیرو در سازمان ها و جوامع انتخاب نیروی مناسب گام اول در پیشبرد اهداف است؛ اگر در این مرحله اشتباهی صورت پذیرد قطعا در سایر موارد نیروهای پایین تر مشکلات جدی تا سطح اجرایی را بوجود خواهند آورد. 

به طور کلی داشتن دو فاکتور تخصص و تعهد در انتخاب اولیه مهمترین ملاک ها می باشند و وقتی فردی با این ویژگی ها راس یک سازمان قرار می گیرد قطعا نیروهای زیر را مجموعه آن نیز برهمین اساس برگزیده می شوند و به حرکت ادامه خواهند داد و نمونه واضح آن می شود تیم هسته ای ایران که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ انقلابی بودن و تعهد به نظام در آن تردیدی وجود ندارد. امیدواریم این تجربه کماکان در سایر نهاد های کشور ادامه پیدا کند.
/ 0 نظر / 38 بازدید