تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار ومقالات سیاسی ،فرهنگی روز ایران و جهان)
جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه نویسنده: - ۱۳٩٢/۱۱/۸

قسمت دوم
 جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه
 الف - جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیاى جنوب غربى
 جمهورى اسلامى ایران، به لحاظ جغرافیایى در آسیاى جنوب غربى، که منطقه و محدوده توسعه ایران در سند چشم‏انداز افق 1404 هجرى شمسى ایران 20 ساله مى‏باشد قرار گرفته است که شامل آسیاى میانه، قفقاز،(1) خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و شبه قاره )افغانستان و پاکستان((2) است. قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان، که محل تلاقى و راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا )محل زندگى بیش از یک سوم جمعیت جهان(، و پل ارتباطى میان سه قاره اروپا، آسیا وآفریقا مى‏باشد و امکان دسترسى کشورهاى تازه استقلال یافته به آبهاى آزاد از طریق ایران را فراهم مى‏سازد، کشور عزیز ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانى‏قرار مى‏دهد.(3) در ذیل به برخى از جنبه‏هاى ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، و ژئواکونومیک ایران در منطقه مى‏پردازیم:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک نویسنده: - ۱۳۸٩/٥/٤

ژئواستراتژیک به بررسی روابط فیما بین استراتژی و عناصر جغرافیایی می پردازد. عناصر ثابت ژئوپلیتیک (عناصر جغرافیای طبیعی) شالوده ژئواستراتژیک را تشکیل می دهد چرا که عناصر طبیعی تأثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد. ابزار و امکانات با توجه به شرایط جغرافیایی انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد» (Karabulut, 2005: 21). مطالعه اهمیت محیط به طور اساسی در ارتباط با درک مسأله، شامل رفاه اقتصادی یا سیاسی نسبت به دیدگاه بین المللی، ژئواستراتژیک خوانده می شود. به عبارت دیگر بسیاری از تحلیل گران در مورد رابطه بین موقعیت، وسعت سرزمینی و قدرت ملی به تعمیم گرایی پرداخته اند. این دانش پژوهانِ «ژئواستراتژیک» ارزش و اعتبار فضا را از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی مورد ارزیابی قرار می دهند و در مورد عملکرد روابط بین المللی در ارتباط با رعایت امنیت و مصالح ملی توصیه هایی را ارائه می نمایند (بهفروز، 1380: 195)…

تعریف ژئواستراتژیک از دیدگاههای گوناگون

دکتر پیروز مجتهدزاده از ژئواستراتژیک تعریفی اینچنین ارائه می دهند: «ژئواستراتژیک عبارتست از مطالعه اثر عوامل استراتژیک محیط جغرافیایی منطقه ای و جهانی روی تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها و اثر گذاری های متقابل کشورها درابعاد منطقه ای و جهانی، وسیاستهای قدرتی(فیروزی به نقل از مجتهدزاده،45:1383). دکتر عزت الله عزتی نیز ژئواستراتژی را اینچنین تعریف می کنند: «ژئواستراتژی در حقیقت علم کشف روابطی است که بین یک استراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد.» (عزتی، 8:1379). تاش دمیرچی[1] در تشریح ژئواستراتژیک می گوید: «موضوع ژئواستراتژیک بررسی عناصر جغرافیایی مبتنی بر استراتژیک و نایل آمدن به نتایج استراتژیک می باشد.»

عناصر ژئواستراتژیک عبارتند از:

-  کشور

-  سرزمین

-  جمعیت

-  جامعه

-  اقتصاد

-  سیاست

-  استراتژی (Karabulut, 2005: 24).

موترجیملر نیز در تعریف ژئواستراتژیک می گوید: «ژئواستراتژیک یعنی علم و هنرِ پیوند فعالیت های مبتنی بر فاکتور سیاست، استراتژی، جغرافیا و برخورداری از این پیوند در حرکات استراتژیک نظامی است (Karabulut, 2005: 22). دکتر حافظ نیا به نقل از shiva ژئواستراتژی را علم روابط ژئوپلیتیک با استراتژی دانسته و تاکید شده است که برای طراحی نظامی و شرکت موثر در جنگ و یا حتی فهم صحیح استراتژی و تاکتیک نظامی، آگاهی از تاثیر عوامل جغرافیایی بر عملیات نظامی ضرورت دارد. بر اساس این رویکرد، ترکیب جغرافیا، مسائل جهانی و عوامل استراتژیک، مناطق جغرافیایی ویژه ای را شکل می دهد که از آن می توان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نمود (حافظ نیا،148-149:1385).

ایولاکوست و بئتریس ژیبلن معتقدند: «واژة ژئواستراتژی و استفاده ای که از آن در برخی امور مرتبط با روابط قدرت می شود، بر اهمیت اشکال جغرافیایی تأکید می کند. این اشکال جغرافیایی اهمیت خود را حتی پس از پیروزی و تا مدت های طولانی حفظ می کنند. دلیل این امر آن است که فلان تنگه، فلان منبع نفت، فلان شهر بزرگ، فلان سرزمین قومی و حتی فلان مکان نمادین منافع خاصی را در نظر قدرت های رقیب جلوه می دهد که همین منافع و گاه یکی از آنها، ابزار مهمی برای تضمین کنترل ممتد و تملک آن سرزمین یا برای مقابله با نفوذ رقیب در آن مکان محسوب می شوند. برای نمونه، ذخایر نفت خلیج فارس دارای منافع ژئواستراتژیکی مهم بین المللی هستند. تنگه جبل الطارق و تنگه های بسفر و داردانل، گذرگاه و کانال سوئز، تنگه باب المندب و تنگه هرمز از دهه های قبل و حتی از قرن ها پیش موضوع رقابت های ژئواستراتژیکی بوده اند. این رقابت های استراتژیکی مربوط به رهبران حکومت ها و ستادهای ارتش کشورهاست. آنها کمابیش این رقابت های دائمی خود را پنهان نگاه می دارند و فقط در شرایط بروز بحران یا در لحظه اجرا و حتی پس از اجرای مقاصدشان آنها را موضوع مناظرة ژئوپلیتیکی بین شهروندان کشور خود یا در سطح بین المللی قرار می دهند.

هنگامی که صدام حسین تصمیم گرفت کویت را به منظور تسلط بر منابع نفتی آن و به دست آوردن سواحل بیشتر اشغال نماید، این یک موضوع ژئوپلیتیکی نبود بلکه ژئواستراتژیکی بود، زیرا برنامه دقیق این اقدام تا زمان تهاجم علنی نشد و فقط پس از اشغال کویت بود که یک مناظره عظیم ژئوپلیتیکی در بسیاری از ممالک عرب و در سطح بین المللی درگرفت. واکنش نظامی آمریکا و نحوه اجرای آن نیز یک موضوع ژئواستراتژیکی بود، زیرا دلایل عمیق این دخالت همچون نتیجة آن، تا زمان شکست کامل صدام حسین روشن نخواهد شد (لاکوست و ژیبلن، 1378: 161).

منبع: حسین پور پویان. رضا (۱۳۸۵). تحلیل و بررسی همژوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت های ژئوژلیتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی پیروز مجتهدزاده. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. صص ۲۸ – ۲۶

  نظرات ()
مطالب اخیر بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم چشم‌انداز بازار نفت و گاز جهان یمن صحنه چالش‌های داخلی و بین المللی یمن صحنه چالش‌های داخلی و بین المللی "لویی جرگه" توطئه ی سعودی ها برای یمن بندر چابهار و راهبرد توسعه جنوب شرقی ایران چابهار حلقه ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه مقایسه تطبیقی مزیت‌‌ها و قابلیت‌های بنادر گوادر پاکستان و چابهار ایران تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه ی جهانی چلش‌ها و فرصت‌های گاز ایران
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱۱۳) سوریه (٦۳) ترکیه (٥٢) امریکا (٤۸) خاورمیانه (٤۳) بحران سوریه (۳۸) سیاست خارجی (٢٩) عراق (٢٩) عربستان (٢٢) یمن (۱۸) مصر (۱٧) تحولات یمن (۱٧) داعش (۱٧) روسیه (۱٦) اوباما (۱۳) سیاست خارجی ایران (۱۳) ژئوپلتیک (۱۳) تحولات سوریه (۱۳) تحولات جهان عرب (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) قطر (۱۱) کردها (۱۱) سیاست (۱٠) امنیت (۱٠) انرژی (۱٠) قدرت نرم (٩) القاعده (٩) سلفی گری (۸) سیاست خارجی امریکا (۸) چین - امریکا (۸) روابط بین الملل (۸) جهان عرب (۸) صادرات گاز (۸) اتحادیه اروپا (٧) اسلام گرایی (٧) اردوغان (٧) پاکستان (٧) نفت (٧) لبنان (٧) چین (٧) تحریم (٦) اخوان المسلمین (٦) عربستان سعودی (٦) اعراب (٦) آفریقا (٦) جهانی شدن (٦) خلیج فارس (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) تاریخچه داعش (٦) حوثی ها (٦) داعش عراق (٥) داعش سوریه (٥) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) روابط ایران ترکیه (٥) رژیم های بین المللی (٥) سیاست خارجی ترکیه (٥) بهار عربی (٥) ایران عراق (٥) ایران امریکا (٥) حزب الله (٥) کردستان (٥) دیپلماسی عمومی (٥) شیعیان یمن (٥) دیپلماسی (٥) تروریسم (٥) امنیت ملی (٥) پرونده هسته ای (٥) انتخابات (٥) اسرائیل (٥) اروپا (٥) رسانه (٥) گاز (٥) جغرافیا (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) فلسطین (٤) وهابیت (٤) استراتژی (٤) جغرافیای سیاسی (٤) اوکراین (٤) نوری مالکی (٤) جنگ نرم (٤) هژمونی (٤) شمال آفریقا (٤) کردستان عراق (٤) بشار اسد (٤) اردن (٤) انقلاب اسلامی (٤) حزب الله لبنان (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) کردهای سوریه (٤) سیاست خارجی قطر (٤) نظام بین الملل (٤) بندر چابهار (٤) تبلیغات انتخابات (٤) جبهه النصره (٤) داعش در عراق (٤) چین اقتصاد (۳) ساختار یمن (۳) بحران عراق (۳) سیاست خارجی روسیه (۳) گاز ایران (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) فدرالیزم (۳) ژئوپلتیک گاز (۳) همکاری بین المللی (۳) خاورمیانه جدید (۳) علویان سوریه (۳) افراط گرایی (۳) مدیریت بحران (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) علویان ترکیه (۳) قفقاز جنوبی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) رقابت ایران و عربستان (۳) انقلاب های عربی (۳) ترانزیت (۳) توافق هسته ای (۳) جهان اسلام (۳) امارات متحده عربی (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) 11سپتامبر (۳) حقوق بین الملل (۳) حسن البنا (۳) مذاکرات هسته ای (۳) ژئواستراتژی (۳) انتخابات ایران (۳) علویان (۳) یارانه (۳) آذربایجان (۳) دموکراسی (۳) خزر (۳) افغانستان (۳) فرهنگ (۳) غرب (٢) اسلام (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) روحانی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) آلمان (٢) بی بی سی (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) هویت فرهنگی (٢) قومیت (٢) تهدید نرم (٢) جمهوری آذربایجان (٢) هویت ملی (٢) جهان سوم (٢) سازمان ملل (٢) ارتباطات (٢) مرزهای ایران (٢) مدل مفهومی (٢) هارتلند (٢) رژزیم حقوقی (٢) انر}ى هسته ای (٢) آسیای مرکزی (٢) ژئواستراتژیک (٢) موادمخدر (٢) تبارشناسی (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) اسد (٢) تحریم اقتصادی (٢) شیعیان عربستان (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) کریمه (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) ایران هسته ای (٢) خط لوله صلح (٢) شورای همکاری خلیج فارس (٢) مرز (٢) منافع ملی (٢) اسلام سیاسی (٢) تحریم های بین المللی (٢) احمدی نژاد (٢) روابط با عراق (٢) مشاوره انتخاباتی (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) نظریه های روابط بین الملل (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) شیعیان عراق (٢) سیاست بین الملل (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) ژئوپلتیک ایران (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) مقاومت و حزب الله (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) راهبرد ترکیه در سوریه (٢) ترکیه سوریه (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) جایگاه قطر (٢) تحریم سیاسی (٢) سیاست خارجی عربستان (٢) ترورریسم سوری (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) ایران سوریه (٢) قدرت ملی (٢) القاعده آفریقا (٢) آگهی انتخاباتی (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) اقتصاد امارات (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) عبدربه منصور هادی (٢) سیاست خارجی چین (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) حوثی های یمن (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) نقش ایران عربستان در یمن (۱) توسعه شرق (۱) ترانزیت گاز (۱) منابع گازی (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) بندربن سلطان (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) الحوثی ها (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) حامیان داعش (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) ترکیه داعش (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) ساختار سیاسی عمان (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) حکومت اقلیم کردستان (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) تروریسم سلفی (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) امنیت سیاسی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) امنیت ایران (۱) داعش در سوریه (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) چاپ انتخابات (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) گرو های تندرو (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) کشور عمان (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) نقش اردن در سوریه (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) دولت اسلامی عراق و شام (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) ایران ترکبه (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) انتخابات امریکا (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) تئوری های روابط بین الملل (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) ایران اعراب (۱) العراقیه (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) داود اوغلو (۱) رقایت امریکا روسیه (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) تحدید حدود مرز (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) بازار انرژی (۱) جان کری (۱) مورگان شوستر (۱) جنبش صهیونیسم (۱) جهان تک قطبی (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) عزت اله عزتی (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) ترورریسم (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) ایران مصر (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) مرزهای دریایی ایران (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) جلال طالبانی (۱) جنبش اسلامی (۱) صادرات نفت (۱) سیاست ترکیه (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) کردهای ترکیه (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) اربیل (۱) انقلاب سوریه (۱) قدرت نرم ایران (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) تاریخ اسلام (۱) رئیس جمهور (۱) مشترک المنافع (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) بی بی سی فارسی (۱) رژیم صهیونیستی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) ایران گردی (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) زیباکلام (۱) اسامه بن لادن (۱) بارزانی (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) چاوز (۱) واقع گرایی (۱) قیمت نفت (۱) رضاشاه (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) ابوموسی (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) شنگن (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) سرحد (۱) جنگ رسانه (۱) کشف حجاب (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) نظم نوین جهانی (۱) ایران هراسی (۱) حسین بشیریه (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) امارات متحده (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) ایران عربستان (۱) هانتینگتون (۱) سازمان های بین المللی (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) دولت یازدهم (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) اویغورها (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) موقعیت ایران (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) استراتژِی (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) قدرت نظامی ایران (۱) برخورد تمدنها (۱) سیدجمال الدین (۱) علاوی (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) استراتژیک (۱) تشیع (۱) تبلیغات انتخاباتی (۱) توسعه اقتصادی (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) مدودف (۱) سکولار (۱) تجارت آزاد (۱) ارمنستان (۱) حماس (۱) بریتانیا (۱) نظریه (۱) موسویان (۱) روابط خارجی (۱) بحرین (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) اوپک (۱) مشارکت سیاسی (۱) علوم سیاسی (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) اومانیسم (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) ملی گرایی (۱) ترکمنستان (۱) عمان (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ناتو (۱) جزایر سه گانه (۱) بحران (۱) تنش زدائی (۱) دریای خزر (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) قزاقستان (۱) دولت (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) کلینتون (۱) طالبان (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) جرج بوش (۱) هویت (۱) توریسم (۱) احزاب (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) بوش (۱) شیعیان (۱) دبی (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) سلام (۱) پوتین (۱)
دوستان من تنهایی خورشید بررسی استراتژیک دانش سیاست و روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی فرارو عصرایران مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات استراتژیک آریا پرتال زیگور طراح قالب