تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار ومقالات سیاسی ،فرهنگی روز ایران و جهان)
جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه نویسنده: - ۱۳٩٢/۱۱/۸

قسمت دوم
 جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه
 الف - جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیاى جنوب غربى
 جمهورى اسلامى ایران، به لحاظ جغرافیایى در آسیاى جنوب غربى، که منطقه و محدوده توسعه ایران در سند چشم‏انداز افق 1404 هجرى شمسى ایران 20 ساله مى‏باشد قرار گرفته است که شامل آسیاى میانه، قفقاز،(1) خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و شبه قاره )افغانستان و پاکستان((2) است. قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان، که محل تلاقى و راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا )محل زندگى بیش از یک سوم جمعیت جهان(، و پل ارتباطى میان سه قاره اروپا، آسیا وآفریقا مى‏باشد و امکان دسترسى کشورهاى تازه استقلال یافته به آبهاى آزاد از طریق ایران را فراهم مى‏سازد، کشور عزیز ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانى‏قرار مى‏دهد.(3) در ذیل به برخى از جنبه‏هاى ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، و ژئواکونومیک ایران در منطقه مى‏پردازیم:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک نویسنده: - ۱۳۸٩/٥/٤

ژئواستراتژیک به بررسی روابط فیما بین استراتژی و عناصر جغرافیایی می پردازد. عناصر ثابت ژئوپلیتیک (عناصر جغرافیای طبیعی) شالوده ژئواستراتژیک را تشکیل می دهد چرا که عناصر طبیعی تأثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد. ابزار و امکانات با توجه به شرایط جغرافیایی انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد» (Karabulut, 2005: 21). مطالعه اهمیت محیط به طور اساسی در ارتباط با درک مسأله، شامل رفاه اقتصادی یا سیاسی نسبت به دیدگاه بین المللی، ژئواستراتژیک خوانده می شود. به عبارت دیگر بسیاری از تحلیل گران در مورد رابطه بین موقعیت، وسعت سرزمینی و قدرت ملی به تعمیم گرایی پرداخته اند. این دانش پژوهانِ «ژئواستراتژیک» ارزش و اعتبار فضا را از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی مورد ارزیابی قرار می دهند و در مورد عملکرد روابط بین المللی در ارتباط با رعایت امنیت و مصالح ملی توصیه هایی را ارائه می نمایند (بهفروز، 1380: 195)…

تعریف ژئواستراتژیک از دیدگاههای گوناگون

دکتر پیروز مجتهدزاده از ژئواستراتژیک تعریفی اینچنین ارائه می دهند: «ژئواستراتژیک عبارتست از مطالعه اثر عوامل استراتژیک محیط جغرافیایی منطقه ای و جهانی روی تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها و اثر گذاری های متقابل کشورها درابعاد منطقه ای و جهانی، وسیاستهای قدرتی(فیروزی به نقل از مجتهدزاده،45:1383). دکتر عزت الله عزتی نیز ژئواستراتژی را اینچنین تعریف می کنند: «ژئواستراتژی در حقیقت علم کشف روابطی است که بین یک استراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد.» (عزتی، 8:1379). تاش دمیرچی[1] در تشریح ژئواستراتژیک می گوید: «موضوع ژئواستراتژیک بررسی عناصر جغرافیایی مبتنی بر استراتژیک و نایل آمدن به نتایج استراتژیک می باشد.»

عناصر ژئواستراتژیک عبارتند از:

-  کشور

-  سرزمین

-  جمعیت

-  جامعه

-  اقتصاد

-  سیاست

-  استراتژی (Karabulut, 2005: 24).

موترجیملر نیز در تعریف ژئواستراتژیک می گوید: «ژئواستراتژیک یعنی علم و هنرِ پیوند فعالیت های مبتنی بر فاکتور سیاست، استراتژی، جغرافیا و برخورداری از این پیوند در حرکات استراتژیک نظامی است (Karabulut, 2005: 22). دکتر حافظ نیا به نقل از shiva ژئواستراتژی را علم روابط ژئوپلیتیک با استراتژی دانسته و تاکید شده است که برای طراحی نظامی و شرکت موثر در جنگ و یا حتی فهم صحیح استراتژی و تاکتیک نظامی، آگاهی از تاثیر عوامل جغرافیایی بر عملیات نظامی ضرورت دارد. بر اساس این رویکرد، ترکیب جغرافیا، مسائل جهانی و عوامل استراتژیک، مناطق جغرافیایی ویژه ای را شکل می دهد که از آن می توان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نمود (حافظ نیا،148-149:1385).

ایولاکوست و بئتریس ژیبلن معتقدند: «واژة ژئواستراتژی و استفاده ای که از آن در برخی امور مرتبط با روابط قدرت می شود، بر اهمیت اشکال جغرافیایی تأکید می کند. این اشکال جغرافیایی اهمیت خود را حتی پس از پیروزی و تا مدت های طولانی حفظ می کنند. دلیل این امر آن است که فلان تنگه، فلان منبع نفت، فلان شهر بزرگ، فلان سرزمین قومی و حتی فلان مکان نمادین منافع خاصی را در نظر قدرت های رقیب جلوه می دهد که همین منافع و گاه یکی از آنها، ابزار مهمی برای تضمین کنترل ممتد و تملک آن سرزمین یا برای مقابله با نفوذ رقیب در آن مکان محسوب می شوند. برای نمونه، ذخایر نفت خلیج فارس دارای منافع ژئواستراتژیکی مهم بین المللی هستند. تنگه جبل الطارق و تنگه های بسفر و داردانل، گذرگاه و کانال سوئز، تنگه باب المندب و تنگه هرمز از دهه های قبل و حتی از قرن ها پیش موضوع رقابت های ژئواستراتژیکی بوده اند. این رقابت های استراتژیکی مربوط به رهبران حکومت ها و ستادهای ارتش کشورهاست. آنها کمابیش این رقابت های دائمی خود را پنهان نگاه می دارند و فقط در شرایط بروز بحران یا در لحظه اجرا و حتی پس از اجرای مقاصدشان آنها را موضوع مناظرة ژئوپلیتیکی بین شهروندان کشور خود یا در سطح بین المللی قرار می دهند.

هنگامی که صدام حسین تصمیم گرفت کویت را به منظور تسلط بر منابع نفتی آن و به دست آوردن سواحل بیشتر اشغال نماید، این یک موضوع ژئوپلیتیکی نبود بلکه ژئواستراتژیکی بود، زیرا برنامه دقیق این اقدام تا زمان تهاجم علنی نشد و فقط پس از اشغال کویت بود که یک مناظره عظیم ژئوپلیتیکی در بسیاری از ممالک عرب و در سطح بین المللی درگرفت. واکنش نظامی آمریکا و نحوه اجرای آن نیز یک موضوع ژئواستراتژیکی بود، زیرا دلایل عمیق این دخالت همچون نتیجة آن، تا زمان شکست کامل صدام حسین روشن نخواهد شد (لاکوست و ژیبلن، 1378: 161).

منبع: حسین پور پویان. رضا (۱۳۸۵). تحلیل و بررسی همژوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت های ژئوژلیتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی پیروز مجتهدزاده. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. صص ۲۸ – ۲۶

  نظرات ()
مطالب اخیر 26 نکته ازداعش که آمریکا فاش نمی کند جهاد از نوع قطری حمله داعش به کوبانی و اهمیت استراتژیک آن چرا «دولتِ پس از انقلاب ۲۰۱۱ یمن» سقوط کرد؟ مراحل ۷ گانه انقلاب مردم یمن نگاهی به جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یمن؛ یمن فقیرترین کشور غرب آسیا با موقعیتی ویژه در اقتصاد جهانی واقعیت های سیاسی یمن و تفاهم غیر مستقیم ایران و عربستان در یمن تبارشناسی تروریسم در خاورمیانه تبارشناسی تروریسم در خاورمیانه
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱۱٠) سوریه (٦۳) ترکیه (٥٢) امریکا (٤٧) خاورمیانه (٤۳) بحران سوریه (۳۸) عراق (٢٩) سیاست خارجی (٢۸) عربستان (٢٢) یمن (۱۸) مصر (۱٧) تحولات یمن (۱٧) داعش (۱٧) روسیه (۱٥) سیاست خارجی ایران (۱۳) تحولات سوریه (۱۳) ژئوپلتیک (۱۳) تحولات جهان عرب (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) اوباما (۱٢) قطر (۱۱) کردها (۱۱) سیاست (۱٠) امنیت (۱٠) انرژی (۱٠) قدرت نرم (٩) القاعده (٩) سلفی گری (۸) سیاست خارجی امریکا (۸) چین - امریکا (۸) روابط بین الملل (۸) جهان عرب (۸) صادرات گاز (٧) اتحادیه اروپا (٧) اردوغان (٧) اسلام گرایی (٧) پاکستان (٧) نفت (٧) لبنان (٧) چین (٧) تحریم (٦) اخوان المسلمین (٦) عربستان سعودی (٦) اعراب (٦) آفریقا (٦) خلیج فارس (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) تاریخچه داعش (٦) حوثی ها (٥) داعش عراق (٥) داعش سوریه (٥) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) روابط ایران ترکیه (٥) رژیم های بین المللی (٥) بهار عربی (٥) ایران عراق (٥) ایران امریکا (٥) سیاست خارجی ترکیه (٥) حزب الله (٥) دیپلماسی عمومی (٥) شیعیان یمن (٥) تروریسم (٥) جهانی شدن (٥) کردستان (٥) امنیت ملی (٥) پرونده هسته ای (٥) انتخابات (٥) اسرائیل (٥) اروپا (٥) رسانه (٥) گاز (٥) جغرافیا (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) فلسطین (٤) وهابیت (٤) جغرافیای سیاسی (٤) دیپلماسی (٤) استراتژی (٤) اوکراین (٤) شمال آفریقا (٤) هژمونی (٤) جنگ نرم (٤) نظام بین الملل (٤) کردستان عراق (٤) انقلاب اسلامی (٤) اردن (٤) حزب الله لبنان (٤) بشار اسد (٤) نوری مالکی (٤) تبلیغات انتخابات (٤) کردهای سوریه (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) سیاست خارجی قطر (٤) جبهه النصره (٤) داعش در عراق (٤) چین اقتصاد (۳) بحران عراق (۳) ژئوپلتیک گاز (۳) سیاست خارجی روسیه (۳) ساختار یمن (۳) خاورمیانه جدید (۳) علویان سوریه (۳) همکاری بین المللی (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) فدرالیزم (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) رقابت ایران و عربستان (۳) علویان ترکیه (۳) مدیریت بحران (۳) انقلاب های عربی (۳) قفقاز جنوبی (۳) افراط گرایی (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) امارات متحده عربی (۳) انتخابات ایران (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حقوق بین الملل (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) علویان (۳) حسن البنا (۳) یارانه (۳) جهان اسلام (۳) آذربایجان (۳) دموکراسی (۳) خزر (۳) افغانستان (۳) فرهنگ (۳) غرب (٢) اسلام (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) روحانی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) آلمان (٢) بی بی سی (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) تهدید نرم (٢) جمهوری آذربایجان (٢) قومیت (٢) هویت فرهنگی (٢) هویت ملی (٢) جهان سوم (٢) سازمان ملل (٢) ارتباطات (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) اسد (٢) تبارشناسی (٢) موادمخدر (٢) تحریم اقتصادی (٢) مذاکرات هسته ای (٢) آسیای مرکزی (٢) شیعیان عربستان (٢) مدل مفهومی (٢) ژئواستراتژیک (٢) رژزیم حقوقی (٢) ژئوپلتیک ایران (٢) انر}ى هسته ای (٢) کریمه (٢) توافق هسته ای (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) خط لوله صلح (٢) شورای همکاری خلیج فارس (٢) منافع ملی (٢) اسلام سیاسی (٢) احمدی نژاد (٢) تحریم های بین المللی (٢) مرز (٢) ایران هسته ای (٢) هارتلند (٢) علی عبدالله صالح (٢) خاورمیانه جدید (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) مشاوره انتخاباتی (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) موازنه قدرت (٢) مقاومت و حزب الله (٢) مرزهای ایران (٢) شیعیان عراق (٢) روابط با عراق (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) نظریه های روابط بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) سیاست بین الملل (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) امریکا خاورمیانه (٢) القاعده آفریقا (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) جایگاه قطر (٢) آگهی انتخاباتی (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) گاز ایران (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) ترورریسم سوری (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) ترکیه سوریه (٢) چالش های ترکیه (٢) راهبرد ترکیه در سوریه (٢) قدرت ملی (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) رشد اسلام گرایی (٢) ایران سوریه (٢) تاریخ یارانه (٢) سلفی گری وهابی (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) تحریم سیاسی (٢) الگوی امنیتی (٢) اقتصاد امارات (٢) اسلام رادیکال (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) سیاست خارجی چین (٢) سیاست خارجی عربستان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) سلفی گری تکفیری (۱) جدایی طلبی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) امنیت سیاسی (۱) روابط جهانی (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) اقتصاد قطر (۱) حوثی های یمن (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) کارکرد گرایی (۱) زیدی های یمن (۱) ابوبکر البغدادی (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) انرژى هسته ای (۱) اقتصاد یمن (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) امنیت ایران (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) تروریسم سلفی (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) عبدربه منصور هادی (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) انقلاب های عربی (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) بندربن سلطان (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) دولت اسلامی عراق و شام (۱) احزاب عراق (۱) داعش در سوریه (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) تحریم نفتی (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) گروه های معارض سوریه (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) حزب سلفی نور (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) حامیان داعش (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) ساختار سیاسی عمان (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) حکومت اقلیم کردستان (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) الحوثی ها (۱) نونس (۱) ترکیه داعش (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) کوبانی (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) حزب النهضه (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) سقوط صنعا (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) جنبش اسلامی (۱) داود اوغلو (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) فتح اله گولن (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) ایران ترکیه (۱) تحدید حدود مرز (۱) خطوط مرزی (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) کشور عمان (۱) ترکان سین کیانگ (۱) سقوط سوریه (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکبه (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) عراق کردستان (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) استراتژی امریکا (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) سقوط اسد (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) تئوری های روابط بین الملل (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تاریخ سوریه (۱) چاک هاگل (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) گرو های تندرو (۱) تحریم اقتصادی (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) وهابیت تکفیری (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) رقایت امریکا روسیه (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) مذاکرات سازش (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) سیاستهای امنیتی (۱) دموکراسی در عراق (۱) روسیه سوریه (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) جنگ تمدنها (۱) نقش اردن در سوریه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) اعتراضات ترکیه (۱) چاپ انتخابات (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) ایران اعراب (۱) العراقیه (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) انتخابات امریکا (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) سقوط بشار اسد (۱) پیروزی اوباما (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) مرزهای دریایی ایران (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) جلال طالبانی (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) روابط خارجی قطر (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) استراتژی چیست (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) قدرت نظامی (۱) استراتژی امنیت (۱) کردهای ترکیه (۱) صادرات نفت (۱) روابط ایران و عراق (۱) مورگان شوستر (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) ارتش آزاد (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) سیاست ترکیه (۱) انقلاب سوریه (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) هانتیگتون (۱) فرار عروس قذافی (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) جمال عبداناصر (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) قدرت نرم ایران (۱) جهان تک قطبی (۱) سید قطب (۱) اهداف ترکیه (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) اربیل (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) تهاجم رسانه ای (۱) سفیر انگلیس (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) جوزف نای (۱) ایران مصر (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) جنبش صهیونیسم (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) گزارش سازمان ملل (۱) مرز امنیت (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) چاوز (۱) واقع گرایی (۱) ایران گردی (۱) فرانسیس بیکن (۱) ابوموسی (۱) رضاشاه (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) رئیس جمهور (۱) تاریخ اسلام (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) رژیم صهیونیستی (۱) بی بی سی فارسی (۱) بین الملل (۱) زیباکلام (۱) جنگ سرد (۱) اسامه بن لادن (۱) کشف حجاب (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) بارزانی (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) شنگن (۱) سرحد (۱) جنگ رسانه (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) دولت یازدهم (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) مفهوم قدرت (۱) استراتژِی (۱) حوادث زاهدان (۱) فرصت چالش (۱) موقعیت ایران (۱) برخورد تمدنها (۱) ایران هراسی (۱) الیاس واحدی (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) عزت اله عزتی (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) نهضت ملی نفت (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) جان کری (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ترورریسم (۱) ایران- روسیه (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) علاوی (۱) سیدجمال الدین (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) نظم نوین جهانی (۱) حسین بشیریه (۱) قدرت نظامی ایران (۱) اقوام -قومیت (۱) دکتر سمیعی (۱) روسیه-چین (۱) ایران-امریکا (۱) اویغورها (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) مناقشه (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) هانتینگتون (۱) سازمان های بین المللی (۱) نفت وگاز (۱) ایران عربستان (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) تنب بزرگ (۱) امارات متحده (۱) استراتژیک (۱) تشیع (۱) تبلیغات انتخاباتی (۱) توسعه اقتصادی (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) مدودف (۱) سکولار (۱) تجارت آزاد (۱) ارمنستان (۱) حماس (۱) بریتانیا (۱) نظریه (۱) موسویان (۱) روابط خارجی (۱) بحرین (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) اوپک (۱) مشارکت سیاسی (۱) ناتو (۱) جزایر سه گانه (۱) بحران (۱) تنش زدائی (۱) دریای خزر (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) علوم سیاسی (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) ملی گرایی (۱) ترکمنستان (۱) عمان (۱) مشترک المنافع (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) قزاقستان (۱) دولت (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) کلینتون (۱) طالبان (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) جرج بوش (۱) هویت (۱) توریسم (۱) احزاب (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) بوش (۱) شیعیان (۱) دبی (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) سلام (۱) پوتین (۱)
دوستان من تنهایی خورشید بررسی استراتژیک دانش سیاست و روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی فرارو عصرایران مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات استراتژیک آریا وکیل من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب