ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار و پژوهش های سیاسی و ژئوپلتیکی روز ایران و جهان)
ایران و چالشهای اجتماعی جهان در هزاره سوم نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩٠/٢/۳۱
ایران و چالشهای اجتماعی جهان در هزاره سوم


ایران و چالشهای اجتماعی جهان در هزاره سومآینده و چگونگی آن همیشه یکی از دغدغه های بشر بوده است. کمبود منابع طبیعی و نامحدود بودن نیازهای انسانی موجب شده تا آدمیان با برنامه ریزی و مطالعه علمی آینده، فردای بهتری را برای خود ترسیم کنند.
مبتنی بر همین نیاز، «آینده شناسی » به عنوان یک رشته علمی و ابزاری مفید برای کمک به رشد و توسعه جوامع انسانی مطرح شده و مطالعات و پروژه های متعددی در این زمینه صورت گرفت.
در این میان «پروژه هزاره» به عنوان پروژه دایمی مطالعه آینده ، تدوین و تعریف شده است که از سال ۱۹۷۷ تاکنون با تهیه گزارش های سالانه ، اطلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران و برنامه ریزان قرار می دهد.


براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در این چارچوب ، مشخص شد که نگرانی ها و دغدغه های بیشتری در آینده ، نه مسائل فوق العاده و ماورای طبیعی بلکه مسائلی به ظاهر پیش پاافتاده و ساده مثل آب ، مواد خام ، بهداشت و همه آن نیازهای اساسی است که جهان جدید بر آن بنا شده است ، بنابراین مشکل یک منطقه ، محدود به آن مکان نمی شود بلکه مساله فرامنطقه ای است که نیازمند راه حل های فرامنطقه ای و عام است.
بالطبع این یک جلوه از جهانی شدن را نیز نشان می دهد. در مطالعاتی که پروژه هزاره انجام داده است ، تعداد چالشهایی که پیش روی جامعه بشری قرار می گیرد، شناسایی شده که ۱۵ مورد زیر سالانه به روز می شود.
۱) توسعه پایدار
۲) آب
۳) جمعیت و منابع
۴) مردم سالاری
۵) دیدگاه های بلندمدت جهانی
۶) جهانی شدن و فناوری اطلاعات
۷) فاصله فقیر و غنی
۸) بهداشت
۹) ظرفیت برای تصمیم گیری
۱۰) صلح و جنگ
۱۱) زنان
۱۲) تبهکاری
۱۳) انرژی
۱۴) علم و فناوری
۱۵) اخلاقیات جهانی
شناخت چالشهای جهانی ، شناخت مسائل محلی خودمان است ، زیرا این دو آنچنان به هم آمیخته اند که از نظر علمی تفکیک پذیر نیستند.
در واقع چالشهای جهانی دارای معادل های محلی و منطقه ای هستند و اصولا مهمترین چالشها، امری ذاتا فراملیتی و دارای راه حل های فراسازمانی هستند و یک دولت و یا سازمان خاص به تنهایی نمی تواند به حل آنها مبادرت ورزد و مستلزم توافق ها و همکاری های بین المللی هستند.
به هر حال ما در این مقاله می کوشیم به طور اختصار به این چالشها بپردازیم ، این کار حداقل می تواند ما را در شناخت مسائلمان یاری کند.
● توسعه پایدار
توسعه پایدار ممکن است بزرگترین تهدید پس از جنگ هسته ای برای آینده بشریت باشد. جهان از تعامل ناخوشایندی بین جمعیت و رشد اقتصادی از یک سو و کیفیت محیط زیست از سوی دیگر به صورت فزاینده ای آگاهی می یابد، لذا بیشتر رهبران سیاسی و روشنفکران جهانی ، توسعه پایدار را به عنوان مهمترین هدف برای اتحاد بشریت و ساختارهای اجتماعی آن می شناسند.
یکی از پایه های اصلی و اولیه توسعه پایدار، رشد و توسعه اقتصادی است. این عامل به همراه نوآوری فناورانه ، موثرترین عامل تغییر طی ۲۰۰ سال گذشته بوده است.
امروزه بویژه در آینده ، توسعه پایدار با حفظ و کنترل محیط زیست ، نسبتی قدرتمند دارد لذا رشد کشاورزی و متناسب با محیط باید مورد توجه قرار گیرد! به طوری که مصرف زیاد آب ، انرژی و منابع دیگر کاهش یابد. باید برای رسیدن به توسعه پایدار در آینده با آب و هوای تمیز و محیط زیست سالم ، قوانین زیست محیطی فراملی را با توجهی ویژه تدوین کرد.
توسعه پایدار علاوه بر سیاست های جهانی باید به نیازهای منطقه ای نیز بپردازد مثلا در آفریقا توسعه پایدار مستلزم از بین بردن فقر زیاد و ایدز است و یا در امریکای لاتین نابودی دلالان مواد مخدر است. اگر ۱۰ درصد جمعیت دنیا در کشورهای صنعتی به مصرف ۹۰ درصد منابع جهانی ادامه دهد، پایداری اجتماعی ممکن نیست.
● آب
در تمام قاره ها، سطح آبهای زیرزمینی در حال پایین رفتن است. بیش از یک میلیارد نفر آب آشامیدنی سالم ندارند.
نیمی از مردم جهان سیستم فاضلاب مناسب ندارند و ۸۰ درصد کل بیماری ها در کشورهای در حال توسعه دارای منشا آب ناسالم هستند.
زمینهای کشاورزی در تمام جهان در حال بایر شدن است. حدود ۴۰ درصد جامعه بشری در حوضه های آبریز رودخانه هایی که بین بیش از ۲ کشور مشترک است ، زندگی می کنند.
اگر روندهای کنونی تداوم یابد تا سال ۲۰۵۰ میلادی از هر ۳نفر ۲ر نفر در مناطقی که مشکل کمبود آب دارند، زندگی خواهند کرد.
ادامه وضع فعلی به بحران های جهانی آب منجر خواهد شد که باعث مهاجرت های جمعی ، بیماری و جنگ خواهد شد، لذا سرمایه گذاری در مدیریت آب و ایجاد پیمان ها و توافق های همکاری در زمینه حقوقی آب ضرورت می یابد.
● جمعیت و منابع
در مناطقی که مردم کمتری دسترسی به نیازهای روزانه زندگی دارند، جمعیت ، بیشترین رشد را دارد. تغذیه کافی ، سرپناه ، آب و بهداشت باید برای آنها تامین شود.
در غیر این صورت افزایش مهاجرت ، برخورد و نزاع و بیماری ، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هر چند نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است ، انتظار می رود جمعیت ۶ میلیارد نفری در سال ۲۰۵۰به ۹ میلیارد برسد و ۹۸ درصد این رشد در کشورهای فقیر خواهد بود.
حدود ۴۰ درصد جمعیت جهانی در چین و هند زندگی می کنند که صنعت رو به رشد آنها مصرف منابع و صدمه به محیط زیست را شتاب می دهد.
شهرنشینی از ۵/۲ میلیارد در یک نسل افزایش خواهد یافت.
منابع طبیعی مقابل این همه رشد در حال کاهش است.
برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می زند که ارزش روز طبیعت برای اقتصاد جهانی ۳۸ تریلیون دلار در سال است و ۴۰ درصد اقتصاد کشورهای در حال توسعه به تنوع زیستی وابسته است ; در حالی که این سرمایه در حال نابودی است.
● دموکراسی
برای اولین بار در تاریخ ، مردم بیشتری در حکومت های دموکراتیک زندگی می کنند تا در حکومت های استبدادی.
از آنجا که دموکراسی ها تمایلی برای جنگ با یکدیگر ندارند و با توجه به این که احتمال وقوع بحران های انسانی در حکومت های استبدادی بسیار بیشتر است ، روند به سوی دموکراسی باید به آینده صلح آمیزتر منجر می شود; اما ظهور دموکراسی یک فرآیند آزاد نیست ; در زمان انتقال ، بسیاری از مردم درآمد و موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهند.
دموکراسی های جدید باید سوؤاستفاده های قبلی از قدرت را بررسی کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند.
تغییرات قابل ملاحظه ای مانند انتخابات چندحزبی ، مطبوعات آزاد، قانون اساسی مکتوب و تغییر قوانین ، بلافاصله فرهنگ دموکراسی را با مسوولیت های شهری ایجاد نمی کند. دموکراسی واقعی زمانی حاصل می شود که خود مردم نه یک سازمان خارجی ، انتظار پاسخگویی از دولت داشته باشند.
رشد فرهنگ دموکراسی به افزایش با سوادی ، شفافیت ، پاسخگویی ، دسترسی به رسانه ها و مشارکت شهروندان در حل مسائل نیازمند است.
● دیدگاه های بلندمدت جهانی
پیچیدگی ، شتاب تغییرات و جهانی سازی در آغاز هزاره جدید توجه بیشتری به مطالعات آینده را تشویق می کند.
پیچیدگی روزمره سیاسی و نیاز به مدیریت مسائل جاری ، وقت کمی برای پرداختن به تصویر جامعه درازمدت ، امیدها و پیامدهای آن باقی می گذارد; اما متاسفانه بسیاری از رهبران سیاسی فقط به انتخاب کوتاه مدت توجه دارند.
نیاز به ایجاد فرآیند مشارکتی دیده می شود که به وسیله مطالعات آینده ، افزایش تحصیل و آموزش در تفکر نسبت به آینده ، تغییر روشهای آموزش ، ایجاد روشهای ارتباطات و بازنگری مستمر دیدگاه آینده و به کارگیری روشهای مطالعات آینده در تمام سطوح تصمیم گیری میسر خواهد شد.
● جهانی شدن فناوری اطلاعات
اینترنت از دیده دیگری در تاریخ سریع تر رشد کرده است. سالانه حدود ۲ تریلیون در جهان از این طریق جابه جا می شود. در عوض ۵تا ۶ا سال یک میلیارد نفر می توانند به این سیستم عصبی سیاره ای وصل شوند.
کاربردهای فناوری اطلاعات می تواند بزرگ ترین متعادل کننده بین کشورهای ثروتمند و فقیر باشد. هر چند این فناوری ها ممکن است صلح و فراوانی بیاورند، اما تهدید جنگ اطلاعاتی تروریسم ، آسیب پذیری بازارهای مالی ، تقلب ، از بین رفتن تنوع فرهنگی باید مورد مطالعه قرار گیرد.
ساحل اقیانوس آرام به طور موثری اقتصاد اطلاعاتی را شکل می دهد. کمتر از یک درصد آفریقایی ها از اینترنت استفاده می کنند. تعداد تلفنها در توکیو بیشتر از تمام قاره آفریقاست.
هند به عنوان یکی از بازیکنان اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظهور کرده است.
به هر حال اینترنت در حال تبدیل شدن به مقر جهانی جامعه بشری است ، این می تواند به متلاشی شدن ساختار اجتماعی قبلی و ظهور ساختار اجتماعی جدیدی منجر شود.
● فاصله فقیر و غنی
از دهه ۱۹۶۰ طول عمر در کشورهای در حال توسعه از ۴۶ به ۶۴ سال افزایش یافته ، مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافته است.
نسبت کودکان ثبت نام شده در مدارس ابتدایی به بیش از ۸۰ درصد رسیده و دسترسی به آب سالم دو برابر شده است ، در عین حال ۲ میلیارد نفر درآمد روزانه معادل یک تا ۲ دلار در روز دارند.
بیشتر کشورهای فقیر در ۳۰ سال گذشته به طور مستمر کاهش درآمد داشته اند. اروپا ۵۰ میلیون شهروند فقیر دارد. نبود توازن در ثروت علاوه بر پیامدهای اخلاقی به افزایش مهاجرت از مناطق فقیر به ثروتمند منجر می شود، همچنین به حفظ کیفیت محیط زیست لطمه می زند.
وقتی بازار آزاد را گروههای کوچک مورد استفاده قرار می دهند، رفتار غیراخلاقی ، توزیع غیرمنصفانه درآمد، ناپایداری اقتصادی و تبهکاری رشد می یابد.
● بیماری ها
بیماری های واگیردار باعث حدود ۳۰ درصد مرگ و میر در دنیا هستند. در طول ۲۰ سال گذشته ، بیش از ۳۰ مورد بیماری بسیار واگیردار مانند آبولا و ایدز شناسایی شده است ; به علاوه در طول ۲۰ سال گذشته ، ۲۰ بیماری بازپدید مانند سل و مالاریا به دلیل به کارگیری بی رویه یا استفاده نابه جای داروها در برابر این داروها مقاوم شده اند، در این زمان بیماری های قدیمی مانند وبا، طاعون ، دیفتری و تب زرد دوباره پس از سالها به عنوان تهدیدی عمومی ظاهر شده اند.
اثر این تحولات با عواملی چون رشد سریع مسافرت های بین المللی ، جمعیت زیاد که با سوؤتغذیه و تحصیلات کم در خانه های نامناسب و غیراستاندارد زندگی می کنند، آمار محیط غیربهداشتی و بهداشت ناکافی و صنایع آب و فاضلاب کم کیفیت مضاعف شده است.
جهانی شدن تجارت ، همچنین تغییرات اخیر در تولید، جابه جایی و فرآورده های غذایی ، خطر بیماری های با منشاؤ غذایی را افزایش داده است.
عوامل محیطی نیز انسان را در مخاطره بیماری های ناشناخته قرار داده است ، به علاوه فعالیت هایی مانند جنگل زدایی ، جهانگردی ، جنگ و مهاجرت به نقاط دورافتاده ، به خطر مواجهه با این بیماری ها افزوده است.
در طول ۱۰ سال احتمال دارد حدود ۴۰ میلیون کودک که به دلیل ایدز یتیم شده اند، در آفریقا بزرگ شوند و بسیاری برای ادامه بقا به تبهکاری روی آورند.
● ظرفیت برای تصمیم گیری
با افزایش پیچیدگی برخی امور به تصمیم گیری با کمک اطلاعات ، اقدامات موثر و نتایج سریع نیاز است ; اما به نظر می رسد تعداد و شباهت انتخاب هایی که باید در نظر گرفته شود، در حال رشد و در ورای توان موجود برای تحلیل و تصمیم سازی است.
تعداد افراد درگیر در تصمیم گیری نیز در حال افزایش است که باعث پیچیدگی بیشتر می شود. مسوولیت های اخلاقی بندرت در تصمیم گیری ها در نظر گرفته می شود، همچنان که دمکراسی گسترش می یابد، تعداد افراد درگیر در تصمیم گیری نیز افزایش می یابد، بنابراین جمع بندی را مشکل تر می کند.
● صلح و جنگ
تروریسم به صورت فزاینده ای مخرب و گسترده شده و دوری از آن دشوار شده است. شدت برخوردهای مذهبی ، قومی و نژادی نیز در حال افزایش است.
سلاحهای شیمیایی ، بیولوژیکی و جنگ اطلاعاتی هم ارزان است و هم به سهولت از سوی گروههای کوچک قابل استفاده است. در همین حال راهبردهایی برای صلح و امنیت جهانی در حال شکل گیری است و کوششهای جهانی که احترام به تنوع زیستی و ارزشهای اخلاقی مشترک را تشویق می کند، در حال رشد است.
● زنان
بهبود سوادآموزی ، از بین رفتن مرگ و میر کودکان ، روشهای ضدبارداری ارزان و بهبودیافته ، برنامه تنظیم خانواده موثر، حرکتهای حقوق زنان و استفاده از اینترنت ، موقعیت اجتماعی زنان را بالا برده و مشارکت آنان را در اقتصاد پولی در چند دهه اخیر افزایش داده است.
در جایی که موقعیت زنان تقویت شده است ، نرخ تولید کاهش یافته و تامین اجتماعی پیشرفت کرده است.
زنان تحصیلکرده تمایل دارند با داشتن تعداد فرزندان کمتر، فرزندانی سالمتر تربیت کنند و در نیروی کار به صورت موثرتری شرکت داشته باشند. در ۲۰ سال گذشته در کشورهای در حال
توسعه سوادآموزی و ثبت نام زنان در مدارس دو برابر مردان بوده و مرگ و میر جهانی زنان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در این حال خشونت علیه زنان بین ۱۵ تا ۴۳ سالگی بیشتر از سرطان، مالاریا و حوادث ترافیکی و حتی جنگ باعث مرگ می شود.
۷۰ درصد جمعیت ۳/۱ میلیاردی فقیران جهان را زنان تشکیل می دهند. تداوم بقای کودکان به قدرت اقتصادی زنان و نقش آنان در جامعه بستگی دارد.
● تبهکاری فراملی
تبهکاری ملی یک صنعت جهانی با رشد بسیار سریع همراه است که ارزش ناخالص حدود یک تریلیون دلار و سودی برابر ۵۰۰ میلیارد دلار دارد.
یک شبکه جهانی از کارتل های مواد مخدر، مافیای سابق و افسران سابق سرویس های مخفی از کشورهای مختلف ، حجم عظیمی از پول را از مواد مخدر غیرقانونی و دیگر منابع جمع کرده است.
این پول به اعضای آن کمک می کند تا به کمک دانش و فناوری ، سود بیشتری ببرند و قدرت جهانی بیشتری کسب کنند.
● انرژی
مصرف جهانی انرژی در ۲۰ سال آینده، ۵۰ درصد افزایش می یابد. بیش از ۳۰۰ نیروگاه هسته ای در اطراف دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تعطیل می شوند، در نتیجه منابع جدید انرژی مورد نیاز خواهد بود نه تنها برای تقاضای بیشتر بلکه برای جبران انرژی از دست رفته.
به خاطر از رده خارج شدن نیروگاه های هسته ای فرسوده تعداد کمی از نیروگاه های هسته ای در حال ساخت است و هنوز هیچ راهی برای از بین بردن ضایعات هسته ای وجود ندارد.
صنایع جدید مانند سلولهای خورشیدی ، انرژی خورشید گرمایی ، انرژی زمین گرمایی ، هیدروژن ، انرژی باد، انرژی موج ، زیست جرم ، گرمای جزیی اقیانوسی ، گداخت هسته ای و ماهواره های انرژی خورشیدی به اندازه کافی سریع پیشرفت نمی کنند تا این فاصله را پر و تقاضای آینده را تامین کنند.
● علم و فناوری
خطشکنی های علمی و کاربردهای فناوری بسرعت شرایط جامعه بشری را تغییر می دهند. تعامل بین علوم مختلف با ظهور فناوری های ارتباطات و اطلاعات شتاب یافته است.
● اخلاقیات جهانی
حل چالشهای ۱۴ گانه ای که تا به حال توضیح داده شد موضوعات اخلاقی و انتخاب های مهمی است.
مانند: آیا باید به کشورهای فقیر اجازه داده شود تا برای حداقل بخشی از توسعه خود، ایجاد آلودگی کنند؟ چگونه حق آب یک کشور در تعادل با نیاز به آب کشور دیگر قرار می گیرد؟ این نوع مسائل در پیچیدگی و چندوجهی بودن بسیار بزرگ است که جنبه سیاسی داشته و حداقل با عقل و متعارف گروهی همخوانی ندارند.
اخلاقیات جهانی موضوع بزرگ پس از محیط زیست در ۲۵ سال آینده خواهد بود. باید سیاست های موثری پیدا کرد تا در عین مبارزه با فساد بتوان گروههای فشار پارلمانی را کنترل کرده و خودمحوری را کاهش داد، هدایت والدین برای ایجاد حس ارزش را اشاعه داد، احترام به قدرت های قانونی را تشویق و در نهایت توافقات همگانی درباره اخلاقیات ایجاد کرد.
یکی از مشکلات تاریخی که به لحاظ معرفت شناسی و فرهنگی مانع عمده ای در راه توسعه یافتگی کشور ما بوده است روحیه دم غنیمتی بودن و بی توجهی به آینده است.
این روحیه باعث شده است ما کمتر به فردای خود فکر کنیم، اما عقلانیت مدرن ایجاب می کند که با نگاه به آینده امروز را سامان دهیم. هرچند این جمله درست است که «گذشته ، چراغ راه آینده است» اما چشم اندازی به آینده نیز در انتخاب راهبردهای منطقی و آگاهانه برای زیستن در حال، تاثیر ژرفی می گذارد لذا ضرورت عقلانی و علمی ایجاب می کند که نخبگان و روشنفکران ده بپردازند تا فردای بهتر را برای خود و نسل آینده قرار دهند.

علی راثی

  نظرات ()
مطالب اخیر پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره متغیرهای میانجی در بهبود روابط ایران و مصر ایران و میانجی‌گری بین هند و پاکستان چرا عربستان درگذشت آیت الله را تسلیت نگفت؟ روایت نشنال از چالش بزرگ ترامپ ۲۰۱۶، سالی پر از شکست برای عربستان ترامپ در روز اول ریاست بر ایالات متحده آمریکا چکار می کند؟ ایران به دنبال نمونه ای مدرن از استراتژی آناکوندا برای شکست عربستان سعودی است عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر آیا ایران با ذخایر نفتی و گازی خود می‌تواند روسیه را به چالش بکشد؟
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱٦٧) ترکیه (۸٠) سوریه (٧٥) امریکا (٦٤) خاورمیانه (٦٢) عربستان (٥٧) بحران سوریه (٤٧) داعش (٤۳) روسیه (٤٢) عراق (٤۱) سیاست خارجی (۳٥) ژئوپلتیک (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٩) سیاست خارجی ایران (٢٧) یمن (٢٥) مصر (٢٢) تحولات یمن (۱٩) چین (۱۸) اوباما (۱٧) اردوغان (۱٧) پاکستان (۱٦) سیاست خارجی ترکیه (۱٦) سیاست خارجی عربستان (۱٦) تحولات سوریه (۱٤) افغانستان (۱٤) کردها (۱٤) کردستان عراق (۱٤) ایران عربستان (۱۳) قطر (۱۳) القاعده (۱۳) صادرات گاز (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) رقابت ایران و عربستان (۱٢) نفت (۱٢) امنیت (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) عربستان سعودی (۱٢) روابط بین الملل (۱٢) توافق هسته ای (۱۱) انرژی (۱۱) دیپلماسی (۱٠) سیاست (۱٠) اتحادیه اروپا (۱٠) سیاست خارجی امریکا (۱٠) حوثی ها (۱٠) عبدالرضا فرجی راد (٩) قدرت نرم (٩) تحریم (٩) اعراب (٩) روابط ایران ترکیه (٩) چین - امریکا (٩) آسیای مرکزی (۸) جهان عرب (۸) ایران امریکا (۸) تروریسم (۸) ژئوپلیتیک (۸) سلفی گری (۸) جهانی شدن (۸) کردستان (۸) اسلام گرایی (۸) حکومت اقلیم کردستان (۸) سیاست خارجی روسیه (۸) روابط ایران روسیه (٧) جمهوری آذربایجان (٧) خلیج فارس (٧) گاز (٧) اروپا (٧) لبنان (٧) انتخابات (٧) پرونده هسته ای (٧) بندر چابهار (٧) نظام بین الملل (٦) ایران عراق (٦) بهار عربی (٦) قفقاز جنوبی (٦) استراتژی (٦) آفریقا (٦) اسرائیل (٦) پوتین (٦) آذربایجان (٦) وهابیت (٦) هند (٦) اخوان المسلمین (٦) بارزانی (٦) داعش عراق (٦) داعش سوریه (٦) تاریخچه داعش (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) گاز ایران (٦) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) سیاست خارجی چین (٥) بحران عراق (٥) مقالات ژئوپلیتیک (٥) هیدروپلیتیک آب (٥) روابط روسیه ترکیه (٥) خط لوله صلح (٥) دیپلماسی عمومی (٥) انتخابات ایران (٥) بحران آب (٥) جنگ نرم (٥) جغرافیای سیاسی (٥) امنیت ملی (٥) ترانزیت (٥) حزب الله لبنان (٥) حزب الله (٥) فلسطین (٥) رسانه (٥) جغرافیا (٥) رژیم های بین المللی (٥) تبلیغات انتخابات (٥) ژئوپلتیک ایران (٥) شیعیان یمن (٥) نظم نوین جهانی (٥) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) مذاکرات هسته ای (٤) نوری مالکی (٤) ژئواستراتژیک (٤) افراط گرایی (٤) ایران مصر (٤) سیاست خارجی قطر (٤) کردهای سوریه (٤) مشاوره انتخاباتی (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) ایران چین (٤) نظریه های روابط بین الملل (٤) علویان ترکیه (٤) ارمنستان (٤) بحران (٤) اوکراین (٤) اسلام (٤) طالبان (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) انقلاب اسلامی (٤) تحریم های بین المللی (٤) منافع ملی (٤) امارات متحده عربی (٤) مرز (٤) اردن (٤) جهان اسلام (٤) هژمونی (٤) حقوق بین الملل (٤) بشار اسد (٤) دیپلماسی آبی (٤) نظم جدید جهانی (٤) داعش در عراق (٤) جبهه النصره (٤) ژئوپلتیک گاز (٤) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) ایران سوریه (۳) خاورمیانه جدید (۳) چین اقتصاد (۳) جنگ آب (۳) حوثی های یمن (۳) ساختار یمن (۳) مقالات ژئوپلتیک (۳) روابط افغانستان -پاکستان (۳) ژئوپلیتیک آب (۳) ژنوم ژئوپلیتیک (۳) روابط ایران و عمان (۳) رودخانه مرزی (۳) روابط ترکیه عراق (۳) سیاست خارجی هند (۳) رقابت های ژئوپلیتیکی و (۳) رقابت نفتی (۳) کریدور شمال جنوب (۳) شورای همکاری خلیج فارس (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حسن البنا (۳) قره باغ (۳) ترکمنستان (۳) عمان (۳) اقتصاد سیاسی (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) دموکراسی (۳) کلینتون (۳) فرهنگ (۳) ظریف (۳) خزر (۳) بریتانیا (۳) یارانه (۳) روابط خارجی (۳) روابط ایران و عربستان (۳) حافظ نیا (۳) انتخابات ترکیه (۳) مدیریت بحران (۳) انقلاب های عربی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) همکاری بین المللی (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) انتخابات امریکا (۳) سیاست خارجی پاکستان (۳) راهبرد ترکیه در سوریه (۳) علویان سوریه (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) شیعیان عربستان (۳) ایران هراسی (۳) منطقه آزاد ارس (٢) اسد (٢) ترامپ (٢) مدل مفهومی (٢) برخورد تمدنها (٢) هارتلند (٢) موقعیت ایران (٢) استراتژِی (٢) انر}ى هسته ای (٢) رژزیم حقوقی (٢) عزت اله عزتی (٢) ترورریسم (٢) ملک سلمان (٢) انقلاب تونس (٢) مقاومت و حزب الله (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) تحدید حدود مرز (٢) ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ایران ترکبه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) تئوری های روابط بین الملل (٢) مرزهای دریایی ایران (٢) کردهای ترکیه (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط با عراق (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) صادرات نفت (٢) سیاست بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) ژئواکونومیک (٢) امنیت منطقه ای (٢) شیعیان عراق (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) مقام معظم رهبری (٢) حماس (٢) سنگاپور (٢) روحانی (٢) تبلیغات انتخاباتی (٢) سازمان ملل (٢) فرانسه (٢) ارتباطات (٢) تنش زدائی (٢) موسویان (٢) قومیت (٢) ناتو (٢) جهان سوم (٢) هویت ملی (٢) اوپک (٢) غرب (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) قزاقستان (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) آلمان (٢) اسلام سیاسی (٢) قیمت نفت (٢) ایران هسته ای (٢) هویت فرهنگی (٢) تهدید نرم (٢) احمدی نژاد (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) بازدارندگی (٢) تحریم اقتصادی (٢) موادمخدر (٢) کریمه (٢) فدرالیسم (٢) تبارشناسی (٢) هانتینگتون (٢) کنفدراسیون (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) واقع گرایی (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) پسا تحریم (٢) ملت سازی (٢) روابط ایران امریکا (٢) دولت سازی (٢) خط لوله تاپی (٢) دریای جنوبی چین (٢) جزایر چین جنوبی (٢) پسابرجام (٢) القاعده یمن (٢) ایران هند (٢) روابط هند و پاکستان (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) جغرافیای سیاسی (٢) کد ژئوپلیتیک (٢) برجام (٢) داعش افغانستان (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) منابع گازی (٢) کنکره امریکا (٢) هیدرو پلیتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) بحران یمن (٢) جریان های افراطی (٢) افغانستان ایران (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) ساختار سیاسی عمان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ترکیه داعش (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) تروریسم سلفی (٢) عبدربه منصور هادی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رقایت امریکا روسیه (٢) قدرت ملی (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) ایران اعراب (٢) القاعده آفریقا (٢) گرو های تندرو (٢) کشور عمان (٢) جایگاه قطر (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) آگهی انتخاباتی (٢) داود اوغلو (٢) سیاست خارجی روسیه (٢) ترورریسم سوری (٢) تجزیه سوریه (٢) تحریم سیاسی (٢) اقتصاد امارات (٢) امنیت سیاسی (۱) جوک قومیتی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) شورای روابط خارجی اروپا (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) اقتصاد ترکیه (۱) چاپ انتخابات (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) اس 300 (۱) امنیت ایران (۱) نقش اردن در سوریه (۱) ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) غلامحسن حیدری (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) العراقیه (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) داعش در سوریه (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) شمال عراق (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) ترانزیت گاز (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) داعش آفریقا (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) مدل اندرسون، (۱) الرمادی (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) جنبش گوران (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) محمد ابن عبدالوهاب (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) روابط هند وعربستان (۱) روابط عربستان وهند (۱) بحران کشمیر (۱) هند کشمیر (۱) پاکستان کشمیر (۱) استراتژِی آناکوندا (۱) ایران پاکستان (۱) سیاست خارجی مصر (۱) گوادر (۱) صلح کردها (۱) پیمان شانگهای (۱) تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۱) سیاست خارجه ایران و عراق (۱) سیاست خارجی عراق (۱) اقوام عراق (۱) بازارنفت (۱) روابط عربستان امریکا (۱) سیاست خارجی قزاقستان (۱) چین -افغانستان (۱) روسیه اتحادیه اروپا (۱) هند پاکستان (۱) الگوهای اسلام گرایی (۱) نظریه های روابط بین الملل ریه های (۱) بازدارندگی استراتژیک (۱) ضدژئوپلیتیک (۱) ژئوپلیتیک مقاومت (۱) سایکس-پیکو (۱) کیومرث یزدان پناه (۱) سیاست خارجی فرانسه (۱) اختلاف مصر و عربستان (۱) مصر عربستان (۱) اقلیت های قومی ترکیه (۱) اقلیت های زبانی ترکیه (۱) اقلیت های دینی ترکیه (۱) جریان های وهابی (۱) شهر ملکان (۱) اکولوژی سیاسی (۱) جغرافیای سیاسی شهر (۱) آبراه خزر روسیه (۱) منازعات دریایی (۱) اختلافات دریایی (۱) اقلیم در ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک خاورمیانه (۱) قانون مناطق دریایی (۱) روسیه آذربایجان (۱) دولت-ملت (۱) دولت -ملت سازی (۱) نوروپلیتیک (۱) بحران خاورمیانه (۱) روابط پاکستان افغانستان (۱) تحولات سیاسی ترکیه (۱) پایگاه هوایی روسیه (۱) شی جین‌پینگ (۱) مناطق آزاد ترکیه (۱) ژئوپلتیک مقاومت اسلامی (۱) بنیان‌های ژئواستراتژیک (۱) بازاریابی انتخابات (۱) کمپین انتخاباتی (۱) برنامه‌ریزی تبلیغاتی (۱) اهداف روسیه در سوریه (۱) مدل های دولت-ملت (۱) دولت-ملت سازی (۱) رهیافت اسلامی ایرانی (۱) روابط چین بریتانیا (۱) روابط ایران -اروپا (۱) عربستان روسیه (۱) کریدورهای ترانزیتی (۱) بندرچابهار (۱) کریدورهای بین المللی (۱) کریدورشرق- غرب (۱) موقعیت ترانزیتی ایران (۱) داعش در پاکستان (۱) کشورهای دو سه دولتی (۱) 13نوامبر پاریس (۱) انفجارهای پاریس (۱) حمله داعش به پاریس (۱) حملات تروریستی پاریس (۱) راهبرد نظامی ژاپن (۱) اهمیت هیدروپلیتیکی ایران (۱) روابط ترکیه عربستان (۱) روابط اعراب ترکیه (۱) روابط ترکیه با اعراب (۱) ژئوپلتیک اروپا (۱) روسیه اوکراین (۱) اندیشه سیاسی اهل سنت (۱) خلافت از دیدگاه اهل سنت (۱) مبانی اندیشه سیاسی (۱) بازارهای منطقه ای گاز (۱) قتصاد سیاسی بین الملل (۱) نو واقع گرایی (۱) رسول حاج احمدی (۱) حسین اژدر (۱) فدراسیون و کنفدراسیون (۱) ژئوپلیتیک فضای مجازی (۱) اسامه بن لادن (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) زیباکلام (۱) اقتصاد جهانی (۱) سازمان های بین المللی (۱) جنگ رسانه (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) چابهار (۱) سرحد (۱) جهانی سازی (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) سیاست داخلی (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) رود ارس (۱) آذری ها (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) نواندیشی دینی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) احسان شریعتی (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) پراگماتیسم (۱) امارات متحده (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) تاریخ اسلام (۱) فدراسیون (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) علوم سیاسی (۱) احمد بن حنبل (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) ملی گرایی (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ملکان (۱) آینده پژوهی (۱) مشترک المنافع (۱) چاوز (۱) ایران گردی (۱) پ ک ک (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) آلاسکا (۱) کشمیر (۱) ابوموسی (۱) هاشمی رفسنجانی (۱) رئیس جمهور (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) ابن تیمیه (۱) هیلاری کلینتون (۱) ارتش (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) دولت (۱) حج (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) توسعه (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) سلام (۱) شریعتی (۱) بوش (۱) شیعیان (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) دبی (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) مشارکت سیاسی (۱) نظریه (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) عبدالله شهبازی (۱) اسلام هراسی (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) جزایر سه گانه (۱) دریای خزر (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) تنگه هرمز (۱) توسعه اقتصادی (۱) تشیع (۱) ژاپن (۱) هویت (۱) توریسم (۱) احزاب (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) حمل و نقل (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) ویلیام جیمز (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) جغرافیای ملکان (۱) سیاست ترکیه (۱) نظام بین المللی (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) نظم منطقه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) محورمقاومت (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) شهرستان ملکان (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) اربیل (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) انقلاب سوریه (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) جنگ نفتی (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) ژئوکالچر (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) جهان تک قطبی (۱) جنبش صهیونیسم (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترک ها (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) ساختارگرایی (۱) مورگان شوستر (۱) برساخت گرایی (۱) اویغورها (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) میادین مشترک (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) سیدجمال الدین (۱) ایران اروپا (۱) علاوی (۱) قدرت نظامی ایران (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) الوین تافلر (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) جنگ داخلی (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱)
دوستان من اسلام تایمز العالم الوقت انتخاب انجمن ژئوپلیتیک ایران انجمن علوم سیاسی اندیشکده روابط بین الملل ایراس ایران بالکان بولتن پرس تی وی پژوهشکده مطالعات راهبردی تابناک ترکیه TRT خبر آنلاین خبرگزاری آران نیوز خبرگزاری ایرنا خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ترند خبرگزاری تسنیم خبرگزاری فارس خبرگزاری مشرق دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه دیپلماسی ایرانی روز نو ژئوپلیتیک ایرانی عصرایران فرارو فصلنامه مطالعات راهبردی کرد پرس مرکز بین المللی مطالعات صلح مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک آریا مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مطالعات قفقاز موسسه مطالعات آمریکای شمالی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی پرتال زیگور طراح قالب